Gå direkte til innhold
Nyhet: Vi tilbyr nå gratis skyss fra Moss til våre lokaler! Les mer

Arbeidsvarsling kurs 1

Varer kun én dag!

Nattlig veiarbeid.

Når du jobber på eller ved en vei, er både du og omgivelsene, inkludert andre mennesker, utsatt for flere farlige situasjoner. For å unngå at fatale situasjoner oppstår, er det veldig viktig at arbeidet du skal gjøres blir varslet.

Hvordan kan du være sikker på at veiarbeidet blir varslet korrekt? For å kunne varsle arbeid, må du ha kurs i arbeidsvarsling. Heldigvis er dette noe du enkelt kan skaffe deg, ved å gjennomgå arbeidsvarslingskurs som har en varighet på 1 dag. Dette er et rask og effektivt kurs, som sørger for sikkerheten til både deg og andre som befinner seg ved arbeidsområdet.

Hvorfor skal du gjennomføre arbeidsvarslingskurs?

Kurs i arbeidsvarsling handler om at du som arbeider ved vei får en forståelse for hvordan sikkerheten best kan ivaretas. Under arbeidsvarsling kurs 1, skaffer du deg kunnskap om formelle prosedyrer som må igangsettes før selve arbeidet kan starte. Dette er formelle prosedyrer som sørger for at både du og andre er trygge mens veiarbeidet foregår.

Det kommer nok ikke som et sjokk at trafikken kan være til stor fare for de som arbeider ved vei, men i tillegg til sikkerheten rundt arbeidet, handler også arbeidsvarsling kurs 1 om å finne løsninger for veiarbeidet, slik at trafikken ikke får store hindringer og forsinkelser. Det er også viktig at veiarbeidet foregår mest mulig effektivt, både med hensyn til drift og økonomi. Arbeidsvarsling kurs 1 er derfor svært viktig for å sikre at alle aspekter ved veiarbeidet går så smertefritt som mulig. Arbeidsvarsling kurs 1, er et nyttig og effektivt kurs, der du lærer om alt dette og mye mer i løpet av bare en dag!

Det stilles krav til at utførende har arbeidsvarslingskurs sertifikat

Veiarbeid kan dreie seg om flere ting – reparere eller forbedre veier, konstruksjonsarbeid, skogsveier, motorveier. Likevel gjelder arbeidsvarsling kurs 1 alle former for veiarbeid, og også arbeid som ikke er lønnet. Kursbevis i arbeidsvarsling kurs 1 er påkrevd for at noe som helst veiarbeid kan begynne. Det betyr at dersom du som skal jobbe med veiarbeidet ikke har kursbevis i arbeidsvarsling, stilles det krav til at det hentes inn eksterne aktører med kursbevis til å ta seg av sikringsarbeidet.

Når du holder på med arbeidsvarsling av veiarbeid, er det kritisk at sikringen som blir gjort er tydelig og riktig utført. At sikringen blir riktig utført vil igjen handle om å følge de formelle prosedyrene som du vil lære om under arbeidsvarslings kurs 1. Dette er et kurs som vil hjelpe deg som skal jobbe med veiarbeid, arborister, berging, graving, grøfterensk og kantslått.

Vi skreddersyr kurset etter ditt arbeid

Som vi akkurat har nevnt, kan veiarbeid foregå på ulike måter. Siden ulikt arbeid kan by på ulike situasjoner, er dette noe vi tar hensyn til under vårt arbeidsvarsling kurs. Informasjonen du oppgir om arbeidsforholdene på din arbeidsplass kan brukes til å skreddersy kurset, slik at det passer deg og dine arbeidsoppgaver best mulig. Dette handler om å gjennomføre kurset med eksempler som vil være typisk for din arbeidshverdag. Ved å skreddersy kurset får du en unik mulighet til å ta del i løsningsorienterte grep for en realistisk situasjon, før du faktisk står i det.

Tilpasset arbeidsvarsling kurs 1

Her i Viken Kompetanse er vi svært opptatte av å hjelpe deg på best mulig måte. Våre kursholdere har lang erfaring med både pedagogikk og bransjen, og kan tilrettelegge for du som sliter med lese- eller skrivevansker. Meld deg på arbeidsvarsling kurs 1 i dag! Kurset har kun en varighet på en dag, og dermed kan du komme kjapt i gang med arbeidet igjen etter utført kurs.