Gå direkte til innhold
Nyhet: Vi tilbyr nå gratis skyss fra Moss til våre lokaler! Les mer

Hvor mye koster et truckførerkurs?

Og hva inneholder kurset?

Et godt truckførerkurs er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring. Viken Kompetanse tilbyr komplette truckførerkurs i alle klassene T1-T5.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til gjennomført truckførerkurs med teoretisk og praktisk opplæring for alle arbeidstakere som tar i bruk truck i sitt daglige yrke. Nødvendige kurs vil også redusere risikoen for ulykker og skader.

På kurset vil eleven vil få en grundig teoretisk innføring i regelverk, konstruksjon og sikker bruk av arbeidsutstyr.

Vårt formål som kurstilbyder er å skape trygge og ansvarsbevisste truckførere med gode kunnskaper og ferdigheter.

Etter fullført kurs og bestått praktisk og teoretisk eksamen utstedes det kompetansebevis fra sentralregisteret på sertifisert opplæring der registreringsavgiften er 500 kroner.

Det tilkommer ingen skjulte kostnader.

Priser på våre truckførerkurs

Teori og praksis T1–T5: 9795,-

Teori T1 - T5 + praksis T1 - T4: 8595,-

Teori T1 - T5 + praksis T1, T2, T4 og T5: 8595,-

Teori T1 - T5 + praksis T1, T2 og T4: 7395,-

Hva kurset inneholder

Truckførerkurset er delt inn i fire moduler.

Modul 1

Vi starter med modul 1 som handler om arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. Her lærer elevene om lover og forskrifter, ytre miljø, sikkerhetsbestemmelser og farlig gods.

Første modul avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve hvor de er krav om bestått før du kan gå videre.

Modul 2

Modul 2 er et 14 timers teorikurs hvor du lærer om kravene som stilles for å være truckfører.

Elevene lærer om bruksområder for de enkelte trucktypene, ulykker, oppbygging av ulike trucker og sertifisering.

Det vil bli gitt øvingsoppgaver og modulen avsluttes med en eksamen.

Modul 3

I modul 3 vil elevene få grunnleggende praktisk opplæring på 6 timer.

Dere vil lære om funksjon og virkemåte, kontrollpunkter, arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser, bruksområder og betjening av aktuelle maskiner og truckens arbeidsområde.

Modul 4

Den 4. og siste modulen er opplæring i opplæringsbedrift. Her skal eleven utøve praktiske oppgaver med de ulike trucktypene til kompetansenivået er oppnådd.

Kurset avsluttes med en eksamen på den praktiske delen.