Gå direkte til innhold

Hvordan får du maskinførerbevis?

Skal du betjene anleggsmaskiner i Norge, er det krav om at du har gjennomført et kurs og har fått kompetansebevis på dette: maskinførerbevis.

Om du ikke har bestått prøvene har du dermed ikke lov til å betjene en anleggsmaskin.

Har du derimot fått sertifikat innenfor en eller flere av klassene, vil du kunne ha dette maskinførerbeviset for resten av livet.

To steg til maskinførerbevis

Det første steget mot maskinførerbevis er å melde deg opp til kurs. Det er viktig at du velger ut det kurset som er relevant for den maskinen du skal kjøre på arbeidsplassen. I de aller fleste tilfeller vil den teoretiske delen av kurset være gyldig for alle de ulike maskinene. Derimot, når det kommer til den praktiske opplæringen, velger du selv hvilken maskin du ønsker å skaffe deg maskinførerbevis for. I enkle steg er dette hvordan du får deg et maskinførerbevis, men la oss gå litt nærmere inn på det.

Det er ikke uten grunn at du som ønsker maskinførerbevis må gå gjennom en lengre prosess. Å håndtere anleggsmaskiner er et stort ansvar, og det er mange sikkerhetstiltak som må bli gjort, og som du som sjåfør må være klar over.

Hva inneholder maskinførerkurset?

For at du skal få en god forståelse for hvordan maskinene fungerer – slik at du best mulig kan håndtere forskjellige situasjoner – må du gjennomgå en teoretisk undervisning. Den teoretiske undervisningen vil ta deg gjennom:

 • Introduksjon

 • Lover og forskrifter

 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

 • Ytre miljø

 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av sikkerhetsutstyr

 • Farlig gods, merking og håndtering

 • Eksamen (skriftlig teoretisk prøve med krav om bestått)

MODUL 2.1 Teorikurs – Maskinfører (24 skoletimers varighet)

 • Innledning med krav til maskinfører

 • Bruksområder for de enkelte maskintypene på arbeidsplassen

 • Ulykker med maskiner. Ulykker generelt innen bygg og anlegg

 • Oppbygging av forskjellige maskintyper

 • Vedlikehold av maskiner

 • Hydraulikk

 • Dieselmotor

Etter du har gjennomgått den teoretiske delen av kurset, er neste steg det praktiske. Her har du flere valg ( hvert fall hos oss). Under den praktiske opplæringen vil det være 8 timer obligatorisk opplæring hos opplæringsbedrift. Etter det står du fritt til å velge om du ønsker å ta de resterende timene hos oss som holder kurset, eller om det passer bedre med en fadderordning som siste steg før du får maskinførerbeviset.

Hva er en fadderordning? Hvis du velger å benytte deg av fadderordning, vil du kunne gjennomføre de siste 40 timene på arbeidsplassen din, med en instruktør i form av en fadder. Det er viktig å la seg merke at fadderen kan ikke være hvem som helst. Fadderen må være godkjent av oss. Vi stiller krav til at fadderen har minst 12 måneder erfaring med den aktuelle maskinen og at personen har en lang yrkeserfaring med maskiner. Helt til slutt vil vi også kreve dokumentasjon på sakkyndig kontroll av maskinen som skal brukes under fadderordningen.

Under den praktiske opplæringen er formålet at du får en forståelse for bruken av maskinen. Dette innebærer blant annet:

 • Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på aktuelle maskiner

 • Kontrollpunkter på maskinene

 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

 • Bruksområder og betjening av aktuelle maskiner

 • Maskinens arbeidsområde

 • Maskin brukt til løfting av last

 • Bruk av løfteredskap

 • Praktisk bruk av maskinen

Begynner du å få en forståelse for prosessen som kreves for at du skal kunne få et maskinførerbevis? Så la oss besvare spørsmålet en gang til. Hvordan får du maskinførerbevis? Jo, ved å legge inn en innsats under både den teoretiske og praktiske delen, slik at du består prøvene du må gjennom.

Synes du det er stressende med teori? Her i Viken er vi svært opptatt av å legge til rette for alle som ønsker å skaffe seg maskinførerbevis. For å kunne hjelpe deg best mulig har vi gode, forståelsesfulle lærere som også tar hensyn til skrive- og lesevansker.

Hva sier du? Er det tid for å skaffe deg et maskinførerbevis?

Book maksinførerkurs her