Gå direkte til innhold

Truckførerkurs – dette betyr de forskjellige klassene

T1–T5

Man kan få truckførerbevis for fem ulike klasser – men hva innbefatter disse?

Hva er T1 truck?

Denne klassen innebærer trekk - og skyvetruck, plattformtruck, palletruck og plukktruck, ledestabler, sniler. Dette er maskiner som brukes på lager og i butikker for å ta imot varer fra lastebiler. Palletruck er den vanligste typen lavt løftende truck og bruker vanligvis innendørs for transport av paller på korte avstander. Viken Kompetanse gir eleven en grundig teoretisk innføring i regelverk, konstruksjon og sikker bruk av arbeidsutstyret.

 • T1 ledetrucker krever dokumentert sikkerhetsopplæring i hennhold til forskrift om utførelse av arbeid § 10-2

 • Du må være 18 år for å få utsted kompetansebevis og kan starte opplæring ved fyllte 17 år

 • Kreves ingen forkunnskaper, sertifikater for å ta kurset

 • Denne trucktypen har ikke permanent førerplass.

Hva er T2 truck?

Denne klassen innebærer skyvemast og støttebenstrucker. Disse kan som regel arbeide i store høyder. Arbeidsoppgavene er innendørs stabling av paller i reoler. På skyvemasttrucker sitter man på tvers av kjøreretningen og masten forskyves og gaflene tiltes og sideforskyves. De fleste er smalsporet, det vil si de er konstruert for og opere paller fra kortsidene, Noen skyvemasttrucker kan dreie hjulene i alle retninger og kalles da 4 veistrucker.

Kravet om sertifisert sikkerhetsopplæring gjelder løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på maskin.

 • T2 skyvemast og støttebens trucker krever sertifisert sikkerhetsopplæring som bare kan gies av en sertifisert opplæringsbedrift i hennhold til forskrift om utførelse av arbeid § 10-3

 • Du må være 18 år for å få utsted kompetansebevis og kan starte opplæring ved fyllte 17 år

 • Kreves ingen forkunnskaper, sertifikater for å ta kurset

 • Denne trucktypen har permanent førerplass og er da underlagt sertifisert opplæring

‍Hva er T3 truck?

Klasse T3 innebærer svinggaffel / Smalgangstruck eller høyt løftende plukktrucker, Alle T3 maskiner kan være førerløftende.

Smalgangstruckene blir ofte brukt hvis det er trangt mellom reolene og kan ha en løftehøyde opp til 12 meter. Denne typen styres ofte automatisk i de smale gangene ved å følge magnetiske skinner nedstøpt i betongen. De har svingende gafler slik at paller kan settes inn fra siden. De som ikke er førerløftende har gjerne ett kamera montert på gaflene for å kunne operere paller sikker i store høyder.

Høytløftende plukktrucker brukes der det skal plukkes varer fra mange forskjellige paller i reolene. Kan ha løftehøyde opp til 12 meter.

 • T3 smalgang og høytløftende plukktrucker krever sertifisert sikkerhetsopplæring som bare kan gies av en sertifisert opplæringsbedrift i hennhold til forskrift om utførelse av arbeid § 10-3

 • Du må være 18 år for å få utsted kompetansebevis og kan starte opplæring ved fyllte 17 år

 • Kreves ingen forkunnskaper, sertifikater for å ta kurset

 • Denne trucktypen har permanent førerplass og er da underlagt sertifisert opplæring

Hva er T4 truck?

Denne klassen innebærer motvekts trucker med mast eller teleskopbom. Denne type truck er den vanligste typen og den bærer lasten foran forhjulene. De kan brukes både innendørs og utendørs og benyttes til blant annet lasting av kjøretøy, containere og båter. Det finnes også beregnet til bruk i terreng og på ujevnt underlag som for eksempel på byggeplasser.

 • T4 Motvektstruck krever sertifisert sikkerhetsopplæring som bare kan gies av en sertifisert opplæringsbedrift i hennhold til forskrift om utførelse av arbeid § 10-3

 • Du må være 18 år for å få utsted kompetansebevis og kan starte opplæring ved fyllte 17 år

 • Kreves ingen forkunnskaper, sertifikater for å ta kurset

 • Denne trucktypen har permanent førerplass og er da underlagt sertifisert opplæring

Hva er T5 truck?

Denne klassen innebærer sidelastere. Denne typen blir brukt til håndtering av langt gods som trelast og rør. Masten kan skyves ut og inn, så den enkelt kan stå stille langs en reol mens den henter og plasserer last. Hvis du skal frakte langt gods er en slik mye sikrere enn en annen truck som må ha godset på tvers av kjøreretningen. Sidestablende trucker kan kjøre 4 veier.

 • T5 sidelaster krever sertifisert sikkerhetsopplæring som bare kan gies av en sertifisert opplæringsbedrift i hennhold til forskrift om utførelse av arbeid § 10-3

 • Du må være 18 år for å få utsted kompetansebevis og kan starte opplæring ved fyllte 17 år

 • Kreves ingen forkunnskaper, sertifikater for å ta kurset

 • Denne trucktypen har permanent førerplass og er da underlagt sertifisert opplæring

Vi skaper ansvarsbevisste truckførere

Vi er svært opptatt av at kursene våre skal være relevante. Som kursdeltaker vil du få opplæring som er relevant for dine arbeidsoppgaver, alle teoretiske og praktiske deler av kurset vil bli tilrettelagt etter deltagers behov. Din kursleder vil være en fagperson med mange års erfaring fra bransjer hvor truck er et sentralt arbeidsredskap. Et godt truckførerkurs er avgjørende for sikker, effektiv bruk av trucker. Vårt formål som kurstilbyder er å skape trygge og ansvarsbevisste truckførere med gode kunnskaper og ferdigheter. Teorien dekker alle klassene og du velger selv hvilke klasser du ønsker å utføre praksis på i påmeldingsskjemaet vårt.

De mest vanlige kurspakkene som velges av de som skal kjøre truck er T1, T2 og T4, hos oss kan du velge T1–T5 praksis i alle klasser om der er ønskelig

Har du flere ubesvarte spørsmål? Ta kontakt så, hjelper vi deg!