Gå direkte til innhold
Nyhet: Vi tilbyr nå gratis skyss fra Moss til våre lokaler! Les mer

Vi tilbyr fallsikringskurs

Å jobbe i høyden bringer med seg en viss risiko for fall, og derfor er det svært viktig at man har tilstrekkelig kunnskap om fallsikring. Alle som jobber i høyden må ha gjennomgått et fallsikringskurs før arbeidet kan begynne.

Fallsikring krever tilstrekkelig med kunnskap

De norske myndighetene stiller krav til at at arbeidere som skal jobbe i høyden får kurs i fallsikring. Om du er arbeidsgiver for et oppdrag som krever aktivitet i høyden, er det ditt ansvar å sørge for at de som skal utføre arbeidet har fått god opplæring i fallsikring. Står du som ansvarlig for å planlegge arbeidet, er det også pålagt å ha tilstrekkelig kunnskap om bruk av fallsikringsutstyr.

Visste du at fallulykker er den nest største årsaken til arbeidsulykker? Du skal derfor ikke kimse av fallsikring. Fallsikring er kritisk for at arbeidet i høyden kan foregå under trygge omstendigheter, samt at det bidrar til å redde liv. Vi tilbyr fallsikringskurs for alle som befinner seg i Viken/Østfold området.

Hva innebærer et kurs i fallsikring?

Skal du jobbe med høyder på over 2 meter, er det viktig at du ivaretar din egen sikkerhet. Fallsikringskurs handler om å få en forståelse for ditt personlige verneutstyr. Kurset vil gi deg en innføring i hvordan utstyret er satt sammen, hvordan du skal håndtere det, hva slags egenskaper det har, hvilke bruksområder det har, hvordan det skal vedlikeholdes og kontrolleres, samt hvordan du skal oppbevare det. I tillegg til dette vil kurset også ta for deg de lovene og reglene som gjelder for bruk av fallsikringsutstyr. Du vil få en forståelse for verneutstyret sine muligheter og begrensninger, og skal etter kurset være i stand til å vurdere risikoen ved bruk av fallsikringsutstyret.

Hvem må gjennomføre et fallsikringskurs?

Kurs i fallsikring er relevant for alle som jobber i høyden, om det så handler om å utføre arbeid på tak, med stige, på båt, i stillas eller i personløfter. Det er veldig viktig at du som skal arbeide i høyden har god nok kunnskap om bruken av fallsikringsutstyr. Et kurs i fallsikringsutstyr vil være til hjelp med å unngå feil bruk av utstyret, og dermed minimere risikoen for fatale situasjoner. Kurset i fallsirking gir deg som gjennomfører det rustet til å identifisere hva slags fallsikringsutstyr som er nødvendig i ulike situasjoner.

Vi skreddersyr fallsikringskurs etter dine behov

Vi tilbyr fallsikringskurs for alle i Østfold/Viken området. Kurset holdes av erfarne lærere som ønsker å dele sin kunnskap om fallsikring med deg. Under kurset er vi nøye med å tilrettelegge det etter dine behov. Det betyr at vi utfører den praktiske delen under omstendigheter som vil ligne en arbeidshverdag hos deg. I tillegg er vi også svært opptatt av at alle skal kunne gjennomføre et kurs i fallsikring, og hjelper derfor til om du sliter med skrive- eller lesevansker. Sammen kommer vi oss gjennom kurset, slik at du kan benytte fallsikringsutstyr på din arbeidsplass.