Skip to content

Privacy Policy

Viken Kompetanse AS – www.viken-kompetanse.no

This privacy statement describes what kind of personal data Viken Kompetanse AS collects and how it is processed.

Viken Kompetanse AS adheres to Norwegian personal data law. This privacy statement is created according to the requirements of personal data law §§ 18 and 19.

What are personal data?

Personal data are pieces of information about an individual. This could be the person's name, address, workplace, marital status, phone number, email address, etc. Information about your contact, reason for contact, and form of contact with Viken Kompetanse AS can also be understood as personal data.

Sensitive personal data are neither collected nor used by Viken Kompetanse AS. These are personal data like charges, criminal actions, health, and the like.

If you want more info about personal data in general, you can visit https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/.

Who is responsible for your personal data at Viken Kompetanse AS?

Viken Kompetanse AS's own Office Manager is responsible for the company's processing of personal data. In the event of future delegation, it is only the tasks that are delegated, the responsibility for the personal data always rests with Viken Kompetanse AS.

Personal data Viken Kompetanse AS receives

Our only source of personal data is information you provide yourself. This primarily happens through the contact form on Viken Kompetanse AS's website. The contact form acts as the meeting place between potential/existing customers and Viken Kompetanse AS. It is entirely optional whether you want to fill out such a form or just remain a passive visitor to the site. Personal data collected via the contact form are phone number, email, and name.

After the contact form, additional personal information may be generated through email, phone, and similar correspondence between Viken Kompetanse AS and you as a potential/existing customer.

Hvordan Viken Kompetanse AS bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene.

Viken Kompetanse AS er en avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med Informasjonen fra Google Analytic er å bedre nettside opplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layoutene mer brukervennlig, forstå bruker trender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for Viken Kompetanse AS sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger Viken Kompetanse AS samler inn via deg og på egent initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester svært marginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i bruker apper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet, brukes som nevnt ikke til slike formål.

Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjons deling med tredjeparter

Viken Kompetanse AS deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få samtykke forespørsel fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I takt med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger Viken Kompetanse AS mottar bli arkivert på enten en sikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og Viken Kompetanse AS pågår. Ved opphør i arbeidsforhold vil all kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

Viken Kompetanse AS har en internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting foregår etter mål og i hold med rettslige standarder.

Rettigheter

Av personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av Viken Kompetanse AS rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

Retten til å bli glemt betyr at all personopplysninger registrert hos Viken Kompetanse AS kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil Viken Kompetanse AS uansett slette det meste av personopplysninger 2 år etter endt kontakt.

Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger Viken Kompetanse AS har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig. Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt Viken Kompetanse AS, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av Viken Kompetanse AS sine tjenester.

Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger Viken Kompetanse AS har registrert om deg.

Rett mot profilering gir rett til å nekte Viken Kompetanse AS å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor Viken Kompetanse AS når Viken Kompetanse AS i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde og dybde kartlegging.

For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss innen minst 1 måned.

Barns personvern

Viken Kompetanse AS har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personinformasjon etterlatt av barn til Viken Kompetanse AS vil slettes så raskt det kommer Viken Kompetanse AS til kunnskap.

Personvernombud

Viken Kompetanse AS har ikke noe personvernombud siden bedriften ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitive opplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandler personopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

Viken Kompetanse AS vil fra tid til annen oppdatere sin personvernerklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever. Slike oppdateringer vil dere bli informert om.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om Viken Kompetanse ASs personvernerklæring eller andre forespørsler kan du kontakte bedriften.

Telefon: +47 978 20 000

Mail: post@viken-kompetanse.no