Gå direkte til innhold

Vilkår for kjøp og bruk av gavekort hos Viken Kompetanse AS

Følgende vilkår gjelder for kjøp og bruk av våre gavekort.

Minstebeløp

Minstebeløpet for gavekort er kr 500,-.

Gyldighet

Gavekortet må brukes innen 1 år fra den datoen kortet blir betalt.

Refusjon

Gavekort refunderes ikke.

Endring av kurs

Hvis man ønsker det, kan man utvide med flere klasser eller endre kurstype. Man blir i så fall fakturert for differansen.

Beståttgaranti

Vi har beståttgaranti – så lenge deltakeren har møtt opp til undervisningen og deltatt aktivt.

Om deltakeren stryker på teori eller praksis, tilbyr vi en ekstra prøve eller mer praksis uten ekstra kostnad.

Gavekortet inkluderer også «sykeforsikring»: Dersom man blir forhindret fra å møte på kurs på grunn av sykdom, kan man delta på et senere kurs i stedet. Legeerklæring må fremlegges.

Prisendringer

Dersom gavekortet gjelder et spesifikt kurs til et spesifikt beløp, gjelder gavekortet for dette kurset uavhengig av om prisen på kurset endrer seg før deltakelse.