Gå direkte til innhold

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på, eller ved, veg skal ha gjennomgått kurs i arbeidsvarsling.

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på, eller ved, veg skal ha gjennomgått kurs i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke.

For vegarbeiderne utgjør trafikken en fare ved at de kan bli påkjørt og skadet under utførelsen av arbeidet. Disse farene kan reduseres betraktelig ved riktig hensyn som skal tas under arbeidets gang.

Hos oss i VikenKompetanse vil du få pedagogisk og praktisk opplæring via våre arbeidsvarslingskurs (1, 2 og 3). Våre kursledere har lang erfaring fra bransjen og har etønske om å dele sin fagkunnskap med deg som kursdeltaker for å kunne utføre arbeidet på en trygg og profesjonell måte - både for deg selv og omgivelsene rundt deg. Konsekvensene kan bli fatale dersom man ikke har tilstrekkelig medkunnskap, trygghet og fokus.

Formålet med arbeidsvarsling

  • Sikre arbeidere og trafikanter med en forståelse for egen sikkerhet.

  • Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene

  • Muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet.

  • Gi deltakerne en grunnleggende kunnskap om formelle prosedyrer ved en godkjent arbeidsvarslingsplan

Alle vårearbeidsvarslings kurs skreddersys etter dine daglige arbeidsoppgaver. På den måten vil du føle at kurset er svært relevant når vi kan by på mange øvelser fra situasjoner du møter i løpet av en arbeidsdag. Vi har et ønske om å gjøre kursene mest mulig effektive overfor deg som kursdeltaker. Samtidig som du vilfå mange gode råd du vil få bruk for.

For å oppnå disse målsettingene er det viktig at trafikkreguleringer i forbindelse med arbeid påeller ved veg planlegges og utføres nøyaktig. For at trafikantene skal kunne opptre korrekt, skal all varsling og sikring være riktig, tydelig, konsekvent og enhetlig.

Vegholder kan kreve dokumentasjon på at arbeidstakere har nødvendig opplæring. Skiltmyndigheten skal stille krav om tilstrekkelig kompetanse til alle virksomhetersom vil på ta seg ansvar for arbeidsvarsling. Virksomheter som ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse, skal ikke få tildelt ansvar for arbeidsvarsling, og må i så fall leie inn kompetanse fra annet hold for å kunne gjennomføre arbeider på eller ved veg.

Kandidaten bør beherske norsk skriftlig og muntlig, men våre opplæringsansvarlige harpedagogisk bakgrunn og god erfaring med å tilrettelegge for kandidater medlese- og skrivevansker, eventuelt andre behov. For oss skal alle kursdeltakere ha samme forutsetning for å tilegne seg høyere kompetanse i sitt yrke.

Kursinnhold

Arbeidsvarsling kurs 1 er for alle som skal jobbe på eller ved vei, veiarbeid, arborister, berging, graving, grøfterensk, kanslått, osv

Vårt mål med opplæringen er å gi en grunnleggende kunnskap og forståelse for din egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved vei. Skal du utføre manuell trafikkdirigering må du i tillegg til kurs 1 ha kurs 3.

Varighet: 1 dag

For‍kunnskaper: Kurs 1 krever ingen forkunnskaper.

Bevis: Utstedes av statens vegvesen

Gyldighet: 5 år

Ta kontakt dersom dere ønsker mer informasjon om våre arbeidsvarslingskurs.

E-læring

Du kan også benytte deg av nettundervisning eller e-læring.

Vi bruker Microsoft Teams i vår nettundervisning.

Digitalt kursmateriale, HB N301 medeksempler, godkjenningsbrev, utdrag fra andre håndbøker er inkludert i prisen.

Priser

Arbeidsvarslingskurs 1 2 200,-
Bevis 250,-

Påmelding