Gå direkte til innhold

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på, eller ved, veg skal ha nødvendig kompetanse i arbeidsvarsling.

Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke.

‍For vegarbeiderne utgjør trafikken en fare ved at de kan bli påkjørt og skadet under utførelsen av arbeidet. Disse farene kan reduseres betraktelig ved riktig og god varsling og sikring av arbeidet.

Hos oss i Viken Kompetanse vil du få pedagogisk og praktisk opplæring via våre arbeidsvarslingskurs (1, 2 og 3). Våre kursledere har lang erfaring fra bransjen og har et ønske om å dele sin fagkunnskap med deg som kursdeltaker for å kunne utføre arbeidet på en trygg og profesjonell måte - både for deg selv og omgivelsene rundt deg. Konsekvensene kan bli fatale dersom man ikke har tilstrekkelig med kunnskap, trygghet og fokus.

Formålet med arbeidsvarsling

  • Sikre arbeidere og trafikanter

  • Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene

  • Muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet.

Alle våre arbeidsvarslingskurs skreddersys etter dine daglige arbeidsoppgaver. På den måten vil du føle at kurset er svært relevant når vi kan by på mange øvelser fra situasjoner du møter i løpet av en arbeidsdag. Vi har et ønske om å gjøre kursene mest mulig effektive overfor deg som kursdeltaker. Samtidig som du vil få mange gode råd du vil få bruk for.

For å oppnå disse målsettingene er det viktig at trafikkreguleringer i forbindelse med arbeid på eller ved veg planlegges og utføres nøyaktig. For at trafikantene skal kunne opptre korrekt, skal all varsling og sikring være riktig, tydelig, konsekvent og enhetlig.

Vegholder kan kreve dokumentasjon på at arbeidstakere har nødvendig opplæring. Skiltmyndigheten skal stille krav om tilstrekkelig kompetanse til alle virksomheter som vil på ta seg ansvar for arbeidsvarsling. Virksomheter som ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse, skal ikke få tildelt ansvar for arbeidsvarsling, og må i så fall leie inn kompetanse fra annet hold for å kunne gjennomføre arbeider på eller ved veg.

Kandidaten bør beherske norsk skriftlig og muntlig, men våre opplæringsansvarlige har pedagogisk bakgrunn og god erfaring med å tilrettelegge for kandidater med lese- og skrivevansker, eventuelt andre behov. For oss skal alle kursdeltakere ha samme forutsetning for å tilegne seg høyere kompetanse i sitt yrke.

Varighet

  • Kurs 1: 1 dag

  • Kurs 2: 2 dager

  • Kurs 3: 1 dag

Forkunnskaper

  • Kurs 1 og 2 krever ingen forkunnskaper.

  • Kurs 3 krever gyldig kurs 1 eller 2.

Ta kontakt dersom dere ønsker mer informasjon om våre arbeidsvarslingskurs.

Nettundervisning og E-læring

Du kan også benytte deg av nettundervisning eller e-læring.

Vi bruker Microsoft Teams i vår nettundervisning.

Digitalt kursmateriale, HB N301 med eksempler, godkjenningsbrev, utdrag fra andre håndbøker er inkludert i prisen.

Nærmere opplysninger om kursgjennomføring gis i e-post med bekreftelse på kursdeltakelse. Nettundervisningen er på 7 timer per dag (inkludert pauser og lunsj), med oppstart klokken 09:00.

Pris

Arbeidsvarslingskurs 2 5 000,-

Påmelding