Gå direkte til innhold

Alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesvei, må ha opplæring i arbeidsvarsling – uavhengig om det er lønnet arbeid eller ikke.

Formålet med arbeidsvarsling er å:

 • sikre arbeidere og trafikanter

 • avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene

 • muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet.

For å oppnå disse målsettingene er det viktig at trafikkreguleringer i forbindelse med arbeid på eller ved veg planlegges og utføres nøyaktig.

For at trafikantene skal kunne opptre korrekt, skal all varsling og sikring være riktig, tydelig, konsekvent og enhetlig

Håndbok N301 (051) benyttes under kurset.

Kursinnhold

Kurs 1

 • 8 Timer Teori 1 dag

 • Jobbe på eller ved vei

Kurs 2

 • 16 Timer Teori 2 dager

 • Planlegger og ansvarshavende

 • Den som har ansvaret for å søke kommunen eller statensvegvesen

Kurs 3

 • 7 Timer Teori og praksis

 • Manuell trafikkdirigent

 • Må kombineres med Kurs 1 eller 2

 • Må ha førerkort klasse B

Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått kurs 1, basert på Statens Vegvesens håndbok N301. Med arbeid på veg, menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring, etc.

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på eller ved veg skal ha nødvendig kompetanse i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke.

For vegarbeiderne utgjør trafikken en fare ved at de kan bli påkjørt og skadet under utførelsen av arbeidet. Disse farene kan reduseres betraktelig ved riktig og god varsling og sikring av arbeidet.

Kandidaten bør beherske norsk skriftlig og muntlig.

Priser

Arbeidsvarslingskurs 3 uten praksis 2 450,-
Arbeidsvarslingskurs 3 inkludert praksis 4 750,-

Påmelding