Arbeidsvarslings-kurs 3

Hos oss i Viken Kompetanse vil du få pedagogisk og praktisk opplæring via våre arbeidsvarslingskurs (1, 2 og 3). Se vår nettside nå!

Meld deg på kurset

Om kurset

Alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesvei, må ha opplæring i arbeidsvarsling.

Uavhengig om det er lønnet arbeid eller ikke

Formålet med arbeidsvarsling er å: • sikre arbeidere og trafikanter, • avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene, • muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet. For å oppnå disse målsettingene er det viktig at trafikkreguleringer i forbindelse med arbeid på eller ved veg planlegges og utføres nøyaktig. For at trafikantene skal kunne opptre korrekt, skal all varsling og sikring være riktig, tydelig, konsekvent og enhetlig

Håndbok N301 (051) benyttes under kurset

Kurs 1

  • 8 Timer Teori 1 dag
  • Jobbe på eller ved vei

Kurs 2

  • 16 Timer Teori 2 dager
  • Planlegger og ansvarshavende
  • Den som har ansvaret for å søke kommunen eller statensvegvesen

Kurs 3

  • 7 Timer Teori og praksis
  • Manuell trafikkdirigent
  • Må kombineres med Kurs 1 eller 2
  • Må ha førerkort klasse B

Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått kurs 1, basert på Statens Vegvesens håndbok N301. Med arbeid på veg, menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring, etc.

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på eller ved veg skal ha nødvendig kompetanse i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke.

For vegarbeiderne utgjør trafikken en fare ved at de kan bli påkjørt og skadet under utførelsen av arbeidet. Disse farene kan reduseres betraktelig ved riktig og god varsling og sikring av arbeidet.

Kandidaten bør beherske norsk skriftlig og muntlig.

Vi leverer og bedriftsinterne kurs i hele landet!

Priser

Kr. 2450,-

Annet

Kr. 2450,-

Meld deg på kurset i dag!

Icon Course - Course X Webflow Template
Klasser:  
Kursbevis
Clock Icon - Course X Webflow Template
Varighet:  
Kommer
Download Icon - Course X Webflow Template
Nedlasting:  
Kommer
Andre kurs

Påbyggende kurs

No items found.
Vis alle kurs

Følg oss på sosiale medier!

Siste nytt tilsendt på e-post!

E-post ikon
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ingen spam. Meld deg av når som helst.