Gå direkte til innhold

Hva gjør man dersom ulykken er ute?

Fokuset hos bedrifter ligger som oftest på å forebygge arbeidsulykker. Det er dessverre mange som ikke vet hvordan man utfører førstehjelp hvis ulykken er ute.

I risikoutsatte bransjer som bygg og anlegg er det større sannsynlighet for at arbeidsuhell inntreffer. Hvordan du håndterer de første sekundene kan være avgjørende for den rammede.

Hos oss i Viken Kompetanse kan din bedrift og medarbeidere lære mer om hvordan man utfører førstehjelp best mulig. Samtidig legger vi stor vekt på hvordan du som kursdeltaker skal håndtere situasjoner under høyt press. 

Formålet med kurset

Vi ønsker ved hjelp av vårt førstehjelpskurs for bygg og anlegg å gjøre deg som kursdeltaker mer bevisst på hvordan du utfører førstehjelp mest mulig effektivt. Du skal også føle deg trygg på å holde hodet kaldt i nye situasjoner under press.

Totalt sett ønsker vi å gjøre din arbeidsplass til et tryggere sted å ferdes. Det er viktig å kunne stille opp for hverandre dersom en arbeidsulykke skulle inntreffe. 

Hvem passer kurset for?

Vårt førstehjelpskurs egner seg for deg som jobber innen bygg og anlegg og som har behov for et mer grundig førstehjelpskurs som er mer tilpasset spesifikk skade- og arbeidsrisiko tilknyttet det hverdagslige arbeidet.

Kursinnhold

 • Varsle 113

 • Undersøkelse av livløs person

 • Puster/puster ikke

 • Fremmedlegeme i luftveien

 • Øvelser på sideleie

 • Hjerte-lungeredning med brystkompresjoner og innblåsinger, 30:2

 • Store blødninger

 • Fall- og klemskader

 • Brannskader

 • Etseskader

 • Akutt livstruende sykdom

 • +bedriftens eget ønske

Kurset varer i 5 timer.

Maks 12 kursdeltakere per kursleder.

Hvorfor velge Viken Kompetanse?

I vårt førstehjelpskurs for bygg og anlegg har vi realistiske tilnærminger til situasjoner som kan oppstå i din arbeidshverdag. Alle våre kursledere har høy kompetanse på førstehjelp og legger sin yrkesstolthet i å videreføre sine erfaringer med deg som kursdeltaker.

Vi er en sertifisert opplæringsbedrift via ASAS sertifiseringsorgan, samtidig som vi er medlem av Noorsi (Norsk organisasjon for sikkerhetsopplæring). 

Ta kontakt for mer informasjon om vårt førstehjelpskurs for bygg og anlegg! 

E-læring

Egner seg for alle type bransjer. Du bestiller og starter kurset nedenfor. Dersom det er krav til det, delta på praktisk øvelse i HLR.

Kurset varer 1 time og 20 minutter.

Webbasert sluttest (80% riktig for å bestå).

Eventuell praktisk øvelse må organiseres separat.

Påmelding