Gå direkte til innhold

I yrker som jobber med elektrisitet er det svært viktig å være godt kjent med førstehjelp, for bransjen er blant de yrkene som er mest utsatt for arbeidsulykker.

Det er selvfølgelig viktig å forebygge mot ulykker, men det er like viktig å være kjent med hvordan man håndterer situasjonen dersom ulykken førstskulle inntreffe.

Alle vet at førstehjelp er viktig, men de færreste av oss vet hva det faktisk innebærer. Mange bedrifter er fortsatt ukjent med hvilke krav som stilles og den tekniske utførelsen av førstehjelp.

Hos oss i Viken Kompetanse kan du ved hjelp av vårt førstehjelpskurs ved elektriske skader (FSE) få grundig opplæring fra en kursleder med erfaring fra din bransje, som også er spesialist på førstehjelp. Vårt kurs blir tilpasset etter din arbeidshverdag for å gi deg som kursdeltaker mest mulig realistiske situasjoner i våre praktiske øvelser.

Formålet med kurset

Som kursdeltaker skal du etter gjennomført førstehjelpskurs ved elektriske skader (FSE) føle deg trygg på selve utførelsen av førstehjelp, men også hvordan du holder hodet kaldt i situasjoner under høyt press. Du skal kunne utgjøre den store forskjellen mellom liv og død dersom en arbeidsulykke skulle oppstå.‍

Hvem passer kurset for?

Kurset er påkrevd for deg som skal jobbe med elektriske anlegg og som forholder seg til Sikkerhetsforskriften (FSE) i sitt arbeid. 

Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig.

Kursinnhold

 • Hva skjer i kroppen

 • Årsaker og forebygging

 • Sikring av skadestedet

 • Førstehjelp

 • Videre oppfølging

 • Brannskader

 • Fallskader

 • Undersøkelse av livløs person

 • Frie luftveier

 • Øvelser på sideleie

 • Hjerte-lungeredning med brystkompresjoner og innblåsinger

Kurset varer i 4 timer.

Maks 12 kursdeltakere per kursleder.

Hvorfor velge Viken Kompetanse?

Vi er en sertifisert opplæringsbedrift via ASAS sertifiseringsorgan, samtidig som vi er medlem av Noorsi (Norsk organisasjon for sikkerhetsopplæring). Vi har en rekke samarbeidspartnere innen elektriske bransjer som ønsker at nye medarbeidere får grundig innføring i førstehjelp. Din bedrift gjør lurt i å øke kompetansen på førstehjelp ved elektriske skader.

Kontakt oss dersom du har spørsmål i forbindelse med kurset.

E-læring

Du kan også benytte deg av E-læring for å ta disse kursene.

Førstehjelp – E-læring

Egner seg for alle type bransjer. Dersom det er krav til det, delta på praktisk øvelse i HLR.

Kurset varer 1 time og 20 minutter.

Webbasert sluttest (80% riktig for å bestå).

Eventuell praktisk øvelse må organiseres separat.

Pris

Førstehjelp ved elektriske skader (FSE) 425,-

Påmelding