Gå direkte til innhold

For deg som utfører ditt arbeid på høyspenningsanlegg er sikkerhet et svært viktig begrep som krever respekt, kompetanse og forsiktighet.

Små feil fra deg kan ende med store uhell. Det er viktig å ha tilstrekkelig med kunnskap og riktig utstyr, for bidra til et tryggere arbeidsmiljø og et arbeid basert på kvalitet. Myndighetene stiller krav til alle medarbeidere på høyspenningsanlegg og det er lovpålagt med et årlig kurs i FSE Høyspenning.

For deg som er innehaver av et elektrisk anlegg er det ditt ansvar for at vedkommende har avlagt det årlige kurset i FSE Høyspenning. 

Vi i Viken Kompetanse kan med stolthet vise tilbake til mange utførte kurs med stor suksess. En årsak til vellykket kurs er at vi alltid tilpasser kurset etter kursdeltakers arbeidsoppgaver. Våre erfarne kursledere tilbyr sikkerhetsopplæring, maskinopplæring, opplæring i kontrollsystemer og vedlikeholdssystemer, årlig lovpålagt «kompetent kontroll» av fallsikringsutstyr og dokumentert og sertifisert opplæring.

Formålet med kurset

Formålet med kurset er å bevisstgjøre deg som kursdeltaker på farene du kan utsettes for, og på den måten kunne redusere antallet personskader og materielle skader i forbindelse med arbeider i elektriske anlegg.

Hvem passer kurset for?

Elektro- og automasjonspersonell i norsk industri som skal kunne jobbe på høyspenningsrom eller høyspenningsanlegg.
Dersom du jobber du på høyspenningsanlegg er det lovpålagt med et årlig kurs i FSE Høyspenning.

Kursinnhold

FSE Høyspenningkurs består av to deler:

Del 1: FSE

 • Forskriftenes gyldighet

 • Definisjoner

 • Ansvarsforhold

 • Planlegging

 • Arbeid på eller nær spenningsatt anlegg

 • Arbeid på eller nær frakoblet anlegg

 • Strømgjennomgang

 • Sikkerhetsfilosofi

 • Beskyttelsestiltak

 • Krav til verneutstyr og instrukser

 • Forskjell i metode og forhåndsregler mellom høyspenning og lavspenning.


Del 2: Førstehjelp

 • Skadestedsarbeid – varsling

 • Sirkulasjonssvikt

 • Strømskader

 • Bevisstløshet

 • Hjerte- lungeredning

 • Typiske skader ved høyspenning

Kursbeviset vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.

Hvorfor velge Viken Kompetanse?

Vi er en sertifisert opplæringsbedrift via ASAS sertifiseringsorgan, samtidig som vi er medlem av Noorsi (Norsk organisasjon for sikkerhetsopplæring). 

For mer informasjon vedrørende FSE Høyspenningkurs er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss! 

E-læring

Du kan også benytte deg av E-læring for å ta disse kursene.

FSE Høyspenning – E-læring

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd. Kurset berører førstehjelp som en introduksjon. Det må gjennomføres et førstehjelpskurs i tillegg.

Kursets varighet: 3 timer og 20 minutter.

Webbasert sluttest.

FSE Høy- og Lavspenning – E-læring

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd. Kurset berører førstehjelp som en introduksjon. Det må gjennomføres et førstehjelpskurs i tillegg.

Kursets varighet: 4 timer og 20 minutter.

Webbasert sluttest.

Pris

FSE Høyspenningkurs 803,-

Påmelding