Gå direkte til innhold
Nyhet: Gavekort på våre kurs – en gave for livet! Les mer
fse-instruert-personell_5fb4dd343958b78240450e70_fse-for-instruert-personell-1669717075.jpg

FSE Instruert personell

Betjening av elektriske sikringstavler

Enkelte bygninger har ofte elektriske sikringstavler som er konstruert slik at det stilles krav til hvem som kan betjene dem (FSE Instruert personell).

Risikoen ved eventuelle feil kan være så alvorlige at det kreves spesialkompetanse for å utføre arbeidet.

Hovedansvaret for opplæring av FSE instruert personell hviler hovedsakelig på eieren av bygget. En instruert person skal være tilstrekkelig instruert og overvåket av sakkyndig person til vedkommende er i stand til å oppfatte risiko og unngå farene som kan oppstå.

Kursinnhold

Kurset er et 2 timer og 15 minutter langt nettkurs som inneholder:

Del 1: IP

 • Ansvarsforhold

 • Planlegging

 • Risikofaktorer

 • Strømgjennomgang

 • Sikkerhetsfilosofi

 • Vern og beskyttelsestiltak

 • Krav til verneutstyr og instrukser

Del 2: Førstehjelp

 • Skadestedsarbeid – varsling

 • Sirkulasjonssvikt

 • Strømskader

 • Bevisstløshet

 • Hjerte-/lungeredning

 • Typiske skader ved høy- og lavspenning

Etter gjennomført kurs skal du kunne gjøre de rette evalueringene i forbindelse med alder på sikringstavlene, størrelse på sikringer og hvor godt spenningsførende deler er beskyttet mot berøring.