Gå direkte til innhold

Enkelte bygninger har ofte elektriske sikringstavler som er konstruert slik at det stilles krav til hvem som kan betjene dem (FSE Instruert personell).

Enkelte bygninger har ofte elektriske sikringstavler konstruert på måter som medfører at det stilles krav til hvem som kan betjene dem (FSE Instruert personell). Risikoen ved eventuelle feil kan være så alvorlige at det kreves spesialkompetanse for å utføre arbeidet. Hovedansvaret for opplæring av FSE instruert personell hviler hovedsakelig på eieren av bygget. En instruert person skal være tilstrekkelig instruert og overvåket av sakkyndig person til vedkommende er i stand til å oppfatte risiko og unngå farene som kan oppstå.

Formålet med kurset

Hos oss i Viken Kompetanse skal du etter gjennomført kurs kunne gjøre de rette evalueringene i forbindelse med alder på sikringstavlene, størrelse på sikringer og hvor godt spenningsførende deler er beskyttet mot berøring. 

Alle våre kurs for FSE Instruert personell tar høyde for dine arbeidsoppgaver og vil tilpasses etter hver enkelt kursdeltaker. Våre kursledere har lang erfaring på fagområdet og legger sin yrkesstolthet i å videreføre sine kompetanse til deg.

Hvem passer kurset for?

Dersom man har ansatt FSE instruert personell sier sikkerhetsforskriften at det skal gis årlig opplæring autorisert av myndighetene.

Innhold i vårt kurs:

Del 1 – IP:

 • Ansvarsforhold

 • Planlegging

 • Risikofaktorer

 • Strømgjennomgang

 • Sikkerhetsfilosofi

 • Vern og beskyttelsestiltak

 • Krav til verneutstyr og instrukse

Del 2 – Førstehjelp:

 • Skadestedsarbeid – varsling

 • Sirkulasjonssvikt

 • Strømskader

 • Bevisstløshet

 • Hjerte- lungeredning

 • Typiske skader ved Høy og lavspenning

Hvorfor velge oss?

Vi er en sertifisert opplæringsbedrift via ASAS sertifiseringsorgan, samtidig som vi er medlem av Noorsi (Norsk organisasjon for sikkerhetsopplæring). Vi kan med stolthet se tilbake på mange gode kurserfaringer på fagområdet og er trygge på at du vil få et solid og nyttig kurs. 

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål i forbindelse med kurset! 

Du kan også benytte deg av E-læring

FSE for instruert personell – E-læring
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap pålegger instruerte personer en årlig gjennomgang av "Forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av elektriske anlegg - FSE". Kurset er revidert etter siste NEK EN 50110 og ivaretar den teoretiske av kurs i FSE.
Varighet: 2 timer og 15 minutter med webbasert sluttest.

Pris

FSE instruert personell 610,-

Påmelding