Gå direkte til innhold

Kunnskap og erfaring er viktige elementer for å kunne utøve arbeid med elektrisitet på en forsvarlig måte.

Konsekvensene kan være svært alvorlige dersom arbeidet blir utført på en ukyndig måte. Det er pålagt av myndighetene at alle som jobber ved et lavspenningsanlegg skal ha avlegge et FSE Lavspenningkurs hvert år.

Siden vår oppstart har vi bistått med å øke kompetansen og samtidig skape sunne og profesjonelle holdninger for personer som arbeider i elektrobransjen. For oss som kursarrangør er det viktig at du føler deg trygg på dine arbeidsoppgaver, og på den måten redusere antallet personskader og materielle skader.

Formålet med kurset

På vårt kurs vil du lære om bruk av verneutstyr, sikkerhetsfilosofi og andre viktige sikkerhetsrelaterte temaer. Vi ønsker at du som kursdeltaker skal ha en bevisst holdning til sikkerhet i forbindelse med elektrisitet etter at du har gjennomført vårt FSE Lavspenningkurs.

Hvem passer kurset for?

Alle som jobber ved et lavspenningsanlegg er pålagt å gjennomføre kurset.

Kursinnhold

FSE Lavspenningskurs består av to deler:

Del 1: FSE

 • Forskriftenes gyldighet

 • Definisjoner

 • Ansvarsforhold

 • Planlegging

 • Arbeid på eller nær spenningsatt anlegg

 • Arbeid på eller nær frakoblet anlegg

 • Strømgjennomgang

 • Sikkerhetsfilosofi

 • Beskyttelsestiltak

 • Krav til verneutstyr og instrukser

 • Forskjell i metode og forhåndsregler mellom høyspenning og lavspenning.

Del 2: Førstehjelp

 • Skadestedsarbeid – varsling

 • Sirkulasjonssvikt

 • Strømskader

 • Bevisstløshet

 • Hjerte- og lungeredning

 • Typiske skader ved lavspenning

Kursbeviset vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.

Hvorfor velge Viken Kompetanse?

Vi er en sertifisert opplæringsbedrift via ASAS sertifiseringsorgan, samtidig som vi er medlem av Noorsi (Norsk organisasjon for sikkerhetsopplæring). 

Alle våre kurs vil tilpasses etter hver enkelt kursdeltakers arbeidsoppgaver. Våre dyktige kursledere har erfaring fra alle type elektriske bransjer og legger sin yrkesstolthet i å videreføre sin profesjonalitet til deg som kursdeltaker.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon vedrørende våre FSE Lavspenningkurs! 

E-læring

Du kan også benytte deg av E-læring for å ta disse kursene.

FSE Lavspenning (E-læring)

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd. Kurset berører førstehjelp som en introduksjon. Det må gjennomføres et førstehjelpskurs i tillegg.

Kursets varighet: 2 timer og 45 minutter.

Webbasert sluttest.

FSE Høy- og lavspenning (E-læring)

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om teoretisk oppdatering i FSE min. hver 12 mnd. Kurset berører førstehjelp som en introduksjon. Det må gjennomføres et førstehjelpskurs i tillegg.

Kursets varighet: 4 timer og 20 minutter.

Webbasert sluttest.

Pris

FSE Lavspenningskurs 803,-

Påmelding