Gå direkte til innhold

Kunnskap og erfaring er viktige elementer for å kunne utøve arbeid med elektrisitet på en forsvarlig måte.

Konsekvensene kan være svært alvorlige dersom elektrisk arbeid blir utført på en ukyndig måte. Det er pålagt av myndighetene at alle som jobber ved et lavspenningsanlegg skal ha avlegge et kurs i FSE Lavspenning hvert år.

Kursinnhold

På dette kurset vil du lære om bruk av verneutstyr, sikkerhetsfilosofi og andre viktige sikkerhetsrelaterte temaer.

FSE Lavspenningskurs består av to deler:

Del 1: FSE

 • Forskriftenes gyldighet

 • Definisjoner

 • Ansvarsforhold

 • Planlegging

 • Arbeid på eller nær spenningsatt anlegg

 • Arbeid på eller nær frakoblet anlegg

 • Strømgjennomgang

 • Sikkerhetsfilosofi

 • Beskyttelsestiltak

 • Krav til verneutstyr og instrukser

 • Forskjell i metode og forhåndsregler mellom høyspenning og lavspenning.

Del 2: Førstehjelp

 • Skadestedsarbeid – varsling

 • Sirkulasjonssvikt

 • Strømskader

 • Bevisstløshet

 • Hjerte- og lungeredning

 • Typiske skader ved lavspenning

Kursbeviset vil bli utstedt til hver kandidat som har gjennomført og bestått opplæringen.