Gå direkte til innhold

G11 Stroppe- og anhukerkurs egner seg for den som skal arbeide med løfteredskap, utdanne seg til kranfører, rigger eller arbeide offshore og for deg som jobber hvor arbeidet utføres med tyngre løft med maskiner, kraner og andre avanserte redskaper.‍

Myndighetene stiller krav til gjennomførte kurs og kompetansebevis for arbeidstakere som tar i bruk løfteredskap i sitt daglige yrke.

Opp gjennom årene har verden vært vitne til ekstreme arbeidsulykker. Mange av ulykkene kunne vært unngått dersom kunnskapsnivået hadde vært høyere.

Vi i Viken Kompetanse er en sertifisert opplæringsbedrift via ASAS sertifiseringsorgan. Vi er medlem av Noorsi (Norsk organisasjon for sikkerhetsopplæring) og er anerkjent i forskjellige bransjer som en dyktig kursholder i skikk og bruk av G11 løfteredskaper. Våre kursledere legger sin yrkesstolthet i å videreføre sin profesjonalitet til deg som er fremtidens medarbeider av løfteredskaper.

Formålet med kurset

Vi ønsker via vårt kurs å gjøre deg som kursdeltaker mer bevisst på hvordan du kan ta i bruk løfteredskaper på en trygg og sikker måte. Samtidig ønsker vi at du skal være trygg og bevisst i ditt daglige arbeid. Du skal kunne håndtere alle farlige utfordringer.

Hvem passer kurset for?

Kurset egner seg for den som skal arbeide med løfteredskap, utdanne seg til kranfører, rigger eller arbeide offshore og for deg som jobber hvor arbeidet utføres med tyngre løft med maskiner, kraner og andre avanserte redskaper.

Kursinnhold

  • Lover og forskrifter

  • Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr

  • Konstruksjon og virkemåte

  • Løfteredskap

  • Kontroll og ettersyn

  • Godshåndtering

  • Arbeidsmiljø

  • Farlig gods

  • Avsluttende teoretisk prøve

Kurset gjennomføres i et klasserom med avsluttende teoretisk prøve. Bestått prøve kvalifiserer til kompetansebevis G11 Løfteredskap. Kurset er iht. forskrift om utførelse av arbeid best. 703.

Hvorfor velge Viken Kompetanse?

For oss er det viktigste at vårt kurs er tilnærmet lik din vanlige arbeidsdag. For å kunne klare dette tilpasser vi kurset nøyaktig etter dine arbeidsoppgaver. Vi får stadig positive tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere om at de praktiske øvelsene var svært relevante for å kunne håndtere sitt arbeid med trygghet og rutine.

Pris

G11 Stroppe- og anhukerkurs 5 500,-

Påmelding