Gå direkte til innhold

Dette kurset gir teori og praksis innen bruk av de ulike typer tårnkraner G2: selvreisende kraner, skinnegående kraner, tårnsvingkraner osv.

På kurset for tårnkran G2 vil du få god innsikt og lære deg grunnleggende, praktiske ferdigheter for sikker bruk av tårnkran G2. Det vil også gis grundig opplæring i konstruksjon, bruksområde, virkeområde og eventuelle faremomenter.

Kurset går over 3 dager og tar deg gjennom en grundig innføring av modul 2.5 og 3.5. Dette tårnkranførerkurset krever at eleven har gjennomført modul 1.1 og 2.3 (G11) fra tidligere, hvis ikke kjører vi modulen som tilleggsdager.

 • Lover og forskrifter rundt bruk av tårnkran

 • Hovedtyper tårnkraner og ulike bruksområder

 • Hvordan en tårnkran er konstruert og montert

 • Kranens konstruksjon og virkemåte

 • Sikker bruk av tårnkran

 • Ulykker med bruk av tårnkran

 • Hvordan forebygge hendelser i løfteoperasjoner

 • Bruk av lastdiagrammer

 • Lastsikringssystemer

 • Stabilitet

 • Kontroll og vedlikehold av tårnkran

 • Avsluttende teoretisk prøve

Teoridelen av G2 Tårnkrankurs gjennomføres som klasseromsundervisning med forelesning, diskusjoner, gruppeoppgaver og øvingsoppgaver. Avsluttende teoretisk prøve. Praksisdelen, modul 3.5, 16 timer, er obligatorisk kjøring med instruktør.

Praksisperiode og oppkjøring

Etter teorikurset og obligatorisk praksis, må mengdetrening med fadder eller instruktør gjennomføres i samsvar med opplæringsplan modul 4.5.

Kravet til praksisperiode, er 120 timer med fadder eller 60 timer med instruktør. Fadder må ha kompetansebevis for tårnkran og minst ett år praksis. Godkjent fadderavtale med opplæringsbedriften må foreligge.

Når angitt antall timer trening er gjennomført, eller når fadder mener kandidaten er klar for oppkjøring, gjennomføres praktisk prøve.

Varighet

 • Modul 2.5 – 24 timer over 3 dager

 • Modul 3.5 – 16 timer over 2 dager

 • Modul 4.5 – 120 timer i egen bedrift, eller 60 timer i opplæringsbedrift

Målgruppe

Alle som skal bruke tårnkran, skipsverft, anleggsplasser.

Priser

G2 komplett kurs 48 500,-
G2 uten G11 44 000,-
G2 fadderkjøring 16 500,-
G2 fadderkjøring uten G11 12 500,-

Påmelding