Gå direkte til innhold

For å kunne utføre arbeider med traverskran stilles det strenge krav om kompetansebevis for å håndtere denne typen kran.

Arbeidsoppgavene som utføres forekommer ikke uten risiko. Det er derfor viktig å være kjent med farene og samtidig kunne beherske enhver utfordring i løpet av en arbeidsdag. Konsekvensene er fatale dersom man ikke har tilstrekkelig kompetanse på sikkerhet og teknisk bruk av traverskraner som er tunge arbeidsredskaper.

Våre kursledere har flere års erfaring med bruk av traverskran.

Vi tilpasser våre traverskrankurs ut fra dine arbeidsoppgaver, slik at kurset blir så relevant som mulig for deg.

Målsetning

Etter gjennomgått kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap.

Målgruppe

Brukere av løfteredskap G11 og G4 traverskraner. Gjelder alle virksomheter i landbasert, offshore eller maritime, som bruker G4 traverskraner.

Etter bestått avsluttende teoretisk eksamen og praktisk oppkjøring, utstedes kompetansebevis.

Minimum deltaker 6 (viken-kompetanse.no tar forbehold om nok deltakere)

Delvis online

Teori modul 1 fellesdel Kran-Truck-Maskin og Modul 2.7 spesialdel Travers gjennomføres på nett med videokonferanse og muligheter for dialog mellom instruktør og deltaker.

Praksis gjøres med begrenset antall deltakere per praksisdel av kurset.

Eksamen gjøres på nett elektronisk.

Forkunnskaper

For å kunne ta traverskrankurset må du ha fullført G11 Stroppe- og anhukerkurs. Beviset må medbringes.‍

Påbyggingskurs

Etter fullført kurs G4 Traverskran kan man gå videre på ett eller flere av disse kursene:

Priser

G4 komplett kurs 16 500,-
G4 uten G11 12 500,-
G4 fadderkjøring i bedrift 12 500,-
G4 fadderkjøring uten G11 8 500,-

Påmelding