Gå direkte til innhold

Vårt kurs G8 Lastebilkran vil gi eleven god innsikt i sikker bruk av lastebilkraner og utførelse av forskjellige løfteoperasjoner.

Formålet med opplæringen er at eleven erverver seg en god basisk grunnferdighet for lastebilkran både teoretisk og praktisk slik at uønskede hendelser og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Hos oss i Viken Kompetanse finner du lastebilkrankurs G8, hvor du får grundig opplæring fra våre kursledere med flere års yrkeserfaring med lastebilkraner.

Hva dekker G8 lastebilkran?

Bestått praktisk og teoretisk prøve på lastebilkran, vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for G11 stroppe og anhuker og G8 lastebilkran. Teorien er også dekkende for G20 fastmonterte hydrauliske kraner. For eksempel kran på båt, prammer, kai, tog, traktor eller andre installasjoner.

Hvem egner G8 Kran kurset seg for ?

Alle som ønsker å bli lastebilkranfører kan ta kurset. Vi gjør oppmerksom på at det er en fordel å ha klasse C på sertifikatet for å flytte lastebilen på offentlig vei.

Kursplan

Kurset består av teori og praksis som gjennomføres i 5 moduler der 3 er teoretiske og de 2 siste modulene blir avsluttet med praktisk opplæring.

Den teoretiske delen av lastebilkranførerkurset gjennomføres som klasseromsundervisning med forelesning fra instruktør. Det vil også være gruppeoppgaver og øvingsoppgaver der man løser forskjellige løfteoperasjoner med ulike utfordringer på papir.

Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig prøve som skal sikre at deltakeren har tilstrekkelige kunnskaper om riktig og sikker bruk av lastebilkraner.

Dersom kandidater har lese- og skrivevansker, kan det avlegges muntlig eksamen.

Etter bestått teori kan den praktiske kjøre opplæringen begynne. De praktiske modulene består til sammen av 32 skoletimer og gjennomføres på eget øvingsområde eller bedriftsinternt

Etter bestått teoretisk og praktisk opplæring på G8 lastebilkran utstedes sertifisert kompetansebevis

Kurs innhold

Innholdet i våre lastebilkrankurs følger kravene for sertifisert opplæring etter forskrift om utførelse av arbeid § 10-3 som er utarbeidet av samordningsrådet for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner etter mandat fra Direktoratet for arbeidstilsynet.

Opplæringen skal gi god teoretisk grunnopplæring i sikker og praktisk bruk av G8 lastebilkran

 • Lover og forskrifter rundt bruk av lastebilkran

 • Hovedtyper lastebilkraner og ulike bruksområder

 • Hvordan en lastebilkran er konstruert og montert

 • lastebilkranens konstruksjon virkemåte vedlikehold

 • Prinsippene for lastebilkraners konstruksjon

 • Sikker bruk av lastebilkraner

 • Uhell og ulykker som kan forekomme ved bruk av lastebilkraner

 • Hvordan forebygge hendelser i løfteoperasjoner

 • God innsikt i prinsippene bruk av lastdiagrammer

 • Grunnopplæring i sikker bruk av lastsikringssystemer

 • virkemåte vedlikehold og bruk

 • Gi kandidaten god innsikt Stabilitet

 • Kontroll og vedlikehold av lastebilkraner

 • Avsluttende teoretisk prøve

Fadderkjøring i Bedrift

Ved fadderkjøring i bedrift er det 8 obligatoriske timer i regi av opplæringsvirksomheten før elev kan praktisere de resterende 40 timene under en fadderavtale som kan gjennomføres i bedrift. Krav til fadder er minimum 12 måneders ervervelse av G8 lastebilkran kompetansebevis og reel yrkeserfaring med lastebilkran og løfteoperasjoner. Godkjent fadderavtale med opplæringsbedriften må foreligge før kjøring kan påbegynnes.

Forkunnskaper

 • Må ha fylt 18 år for utstedelse av sertifisert kompetansebevis

 • Modul 1                 (Grunnleggende HMS)

 • Modul 2.3 G11      (Løfteredskap)

Har du en sertifisert kran klasse fra tidligere tilfredsstiller det kravene til forkunnskaper.

Det er mulig å velge fullt kurs i påmeldingen som innehar alle 5 moduler for G8 lastebilkran.

Varighet

 • Modul 1 - 8 Timer (Tidligere modul 1.1)

 • Modul 2.8 20 Timer - Lastebilkran

 • Modul 3.8 8 Timer Grunnleggende praksis

 • Modul 4.8 Mengdetrening – 24 Timer

Dager

 • Fullstendig kurs inklusive forkunnskaper.     -         10 dager

 • Lastebilkrankurs uten forkunnskaper.           -           7 dager

 • Fadderkjøring inklusive forkunnskaper.        -           7 dager

 • Fadderkjøring uten forkunnskaper.               -           4 dager

Ved fadderkjøring vil det tilkomme reisekostnader for oppkjøring eller utførelse av modul 3 på egen lastebilkran.

Bedriftsinterne Kurs

Vi tilbyr også skreddersydde bedriftsinterne kran kurs i hele Norge etter bedriftens behov.

Kompetansebevis

Vi registrerer din kompetanse hos sentralregisteret SFS som er Norges største register på kompetanse. Dette er også en trygghet for deg da ditt kompetansebevis vil bestandig ligge lagret i systemet slik at du aldri kan miste det.

Du kan også benytte deg av Nettundervisning / Webinar

G8 Kran - Nettundervisning / Webinar

Teori modul 1 fellesdel kran-truck-maskin og modul 2 spesialdel Lastebilkran gjennomføres på nett med video konferanse og muligheter for dialog mellom kursinstruktør og deltaker.

Priser

G8 fullstendig kurs 16 500,-
Lastebilkran uten forkunnskaper 12 500,-
Fadderkjøring fullstendig kurs 12 500,-
Fadderkjøring uten forkunnskaper 8 500,-
Oppkjøring 2 000,-
Sertifisert kompetansebevis 500,-

Påmelding