Gå direkte til innhold

Viken Kompetanse leverer et komplett personløfterkurs A-B-C som tilfredsstiller alle lov og forskriftskrav.

Våre personløfterkurs gjennomføres i henhold til bransjens anbefalte standarder for læreplaner, og dekker Arbeidstilsynets krav til dokumentert opplæring. (Forskrift best.nr. 555 Bruk av arbeidsutstyr, opplæringskrav §47). Instruktørene som benyttes er sertifisert i henhold til gjeldende krav.

Formålet med vårt personløfterkurs er å øke sikkerhetsopplæringen ved bruk av personløfter, og skal bidra til å redusere risikoen ved å arbeide med lift, slik at arbeidstakeren ikke utsetter seg selv eller andre for unødige farer. Kurset har forebyggende effekt på uhell, og skaper et tryggere arbeidsmiljø med bevisste holdninger. På liftkurset gjennomgår vi lovgrunnlaget og sikkerhetsteorien vedrørende opplæring, bruk, kontroll og vedlikehold av personløftere. Vi har også praktisk gjennomgang av oppbygging, bruk og kontroll av personløftere.

Viken Kompetanse benytter kun fagfolk med lang erfaring og som har et personlig ønske om å videreføre sin kompetanse og profesjonalitet overfor arbeidsredskapene som tas i bruk i løpet av en arbeidsdag. Vi er opptatt av å gi deg som kursdeltaker mest mulig relevant kursopplevelse, derfor vil alle praktiske øvelser tilpasses etter de arbeidsoppgavene du er satt til å utføre.

Målgruppe

Personer over 18 år som skal betjene personløftere.‍

Målet med kurset

Økt kunnskap og bedre holdning til sikkerhet ved bruk av personløftere, samt dokumentere sikkerhetsopplæringen i henhold til krav i forskriftene.‍

Dokumentasjon

Etter gjennomført personløfterkurs og praksis sender vi inn dokumentasjonen, og kompetansebevis utstedes.

Kursinnhold

  • Arbeidsmiljø og HMS


  • Sjekk og klargjøring før bruk


  • Lover og forskrifter vedrørende personløftere

  • Sikkerhetsteori

  • Vedlikehold, kontroll, riktig og sikker bruk av personløftere

  • Nødkjøring (Viken Kompetanse tar forbehold om nok deltakere)

Vi har stor tro på at vårt personløfterkurs vil komme til nytte i din arbeidsdag.

Du kan trygt benytte deg av vår erfaring dersom du har spørsmål i forbindelse med våre lift- og personløfterkurs!

Nettundervisning / E-læring

Personløfter / Lift A-B-C – Nettundervisning

Teori Personløfter/Lift A-B-C gjennomføres på nett med videokonferanse og muligheter for dialog mellom kursinstruktør og deltaker.

Praksis gjennomføres med begrenset antall deltakere per praksis del av kurset. Praksis avtales fortløpende etter fullført teorikurs.

Personløfter A-B-C – E-læring med praksis

Etter fullført og bestått E-læring teori A-B-C avtales praksis del av kurset gjøres med begrenset antall deltakere per praksisdel av kurset. Praksis avtales fortløpende etter fullført teorikurs.

Du får et komplett personløfterkurs A-B-C som tilfredsstiller alle lov og forskriftskrav.

Pris

Personløfter/Lift A-B-C 2 050,-

Påmelding

Online