Gå direkte til innhold

Innenfor offshore er det mange stillinger som bygger videre på riggerkurset. Disse stillingene krever derfor at man har gjennomført riggerkurs på forhånd.

Grunnen til dette er at det ofte vil  være behov for å flytte last med vinsjer, taler og løfteutstyr, noe som må kunne å skje på en sikker måte.

Vårt riggerkurs er basert på de nye læreplanene som ble lansert juli 2022. P-2.4 og P-4.4 tidligere O-2.2 og O3.2.

Et riggerkurs består normalt av to deler: P-2.4 og P-4.4.  og varigheten på riggerkurset er satt til 40 timer. Det går vanligvis over fem dager hvor det blir gjennomført både teoretisk og praktisk undervisning. Kurset starter med modul P-2.4 som er den teoretiske grunnopplæringen du trenger før modul P-4.4, der du får praktisk grunnopplæring i sikker bruk av riggerutstyr. Under et riggerkurs får du en innføring i hvordan man bruker og vedlikeholder taljer og løfteutstyr, du lærer om sikkerhetstiltak for å unngå ulykker, gjennomgår NORSOK-krav samt at du lærer hvordan ulike konstruksjoner påvirkes av ulike krefter. Meningen med opplæringen er at du etter fullført riggerkurs skal være i stand til å gjennomføre riggeoperasjoner på egenhånd på en sikker måte, slik at du unngår uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjone.. Etter modulene er gjennomført avsluttes det hele med en praktisk og en teoretisk prøve. Etter prøvene er bestått vil du motta kursbevis. Dette vil ofte bli sendt i posten.

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring av riggere. Dette er krav som omfatter både teoretisk og praktisk opplæring i rigging. Godkjent riggerkurs krever derfor at man avlegger og består både en teoretisk og praktisk eksamen.  Kompetansebedriften AS leverer et interessant og inspirerende riggerkurs der deltakerne vil få en god innføring i sikker bruk av løfteredskap, enkle løfteinnretninger og fallsikring. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring.

Formål: Opplæringen gjennomføres for å gi fremtidige riggere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av enkle løfteinnretninger og riggerutstyr. Riggerkurset har til hensikt å gi elevene en god forståelse og innsikt i prinsippene for enkle løfteinnretninger, transportable vinsjer, riggutstyret konstruksjon og virkemåte samt bruk og vedlikehold. Dette for å forhindre at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås.

Riggerkurset omfatter både utstyr som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last, og som er opphengt i konstruksjoner som bjelker og annet. Kurset er hovedsakelig tilpasset for offshore og onshore personell i petroleumsbransjen, men vil også være nyttig for annet personell som deltar i løfteoperasjoner på land.

Riggerkurset gir innsikt i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner.

Få kompetansen du trenger! Klikk deg inn på et kurs under og meld deg på et riggerkurs!

Forkunnskaper

Det kreves at du har bestått G11 Løfteredskap modul 1.1 og 2.3 og Fallsikring før du kan ta riggerkurs.

Beståttgaranti

Vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal bestå og fullføre våre kurs. Alle kursene er lagt opp slik at alle med interesse for kurset skal ha en meget god mulighet til å bestå.

Du slipper å betale helt ny kursavgift hvis du skulle stryke på teori eller praksis.

Priser

Riggerkurs 15 000,-
Kompetansebevis 250,-
Lærebok 395,-

Påmelding