Gå direkte til innhold

Arbeidsoppgaver som foregår i høyden er aldri uten risiko, derfor krever enkelte yrker at du har gjennomført kurs.

På den måten kan du som arbeidstaker sørge for et trygt arbeidsmiljø samtidig som du ivaretar sikkerheten overfor omgivelsene rundt deg. Hos oss i Viken Kompetanse vil du via våre kursledere få solid innføring i sikkerhetsrutiner og hvordan du tar i bruk rett sikkerhetsutstyr til rett tid.

Formålet med kurset‍

Som deltaker på vårt kurs vil du øke ditt kunnskapsnivå og få bedre erfaring med sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold, samt kasseringsregler for ulike typer stillas, stiger og arbeidsplattformer samt litt om fallsikringsutstyr. 

Etter gjennomført Arbeid i Høyden- kurs skal du være bevisst farene som kan oppstå i løpet av din arbeidsdag, og hvordan du best mulig håndterer disse slik at du kan legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Hvem passer kurset for?‍

Dersom du skal ta i bruk stige, stillas eller arbeidsplattformer i høyden med fare for fall, er Arbeid i høyden- kurset perfekt for deg. Enkelte yrker krever gjennomført kurs.

Kursinnhold

 • Lover og forskrifter

 • HMS – helse, miljø og sikkerhet

 • Sakkyndig og daglig kontroll

 • Fall forebyggende tiltak

 • Typer og oppbygging av stillas, stiger og fallsikringsutstyr.

 • Lovverk som regulerer arbeider i høyden

 • Krav til skadeforsikring

 • Stiger

 • Stillas

 • Arbeid på tak

 • Fallsikring

 • Praktisk gjennomgang

Hvorfor velge Viken Kompetanse?

Det er mange grunner til hvorfor du bør velge oss i Viken Kompetanse. Den mest åpenbare er at vi tilpasser kurset etter dine arbeidshverdag. På den måten vil du føle høy relevans mellom kursoppgavene og dine reelle arbeidsoppgaver. Vi stiller også høye krav til våre kursledere. Du er garantert å få kursledere med flere år i bransjen og med et stort ønske om å videreføre sin profesjonalitet i den neste generasjonen av arbeidere i høyden.

Du er velkommen til å kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon vedrørende vårt Arbeid i høyden-kurs! 

Nettundervisning, e-læring eller rådgivning

Arbeid i høyden – Nettundervisning

Kurset gjennomføres på nett med videokonferanse og muligheter for dialog mellom instruktør og deltaker. Praksis gjøres med begrenset antall deltakere per praksisdel av kurset. Praksis avtales fortløpende etter fullført teorikurs. Eksamen gjøres på nett elektronisk.

Arbeider i høyden – E-læring med praksis

Kurset har en varighet på 1 time og 50 minutter og skal gjøre prosjekterende og utførende i stand til å velge løsninger som gjør det trygt å arbeide i høyden, samt vurdere om et stillas er forsvarlig.

Rådgivning ved arbeid i høyden

Vi kan også bistå bedrifter med å forebygge arbeidsulykker ved å velge rett utstyr til rett tid når man arbeider i høyden. Det er viktig at man oppfyller alle sikkerhetskravene myndighetene krever.

Pris

Arbeid i høyden 690,-

Påmelding