Gå direkte til innhold

For å kunne utføre visse arbeider i høyde stilles det krav om nødvendig opplæring i fallsikring.

Arbeidsoppgaver som gjennomføres i høyder er langt mer risikoutsatt enn mange andre yrker. Det å kunne velge rett fallsikringsutstyr for de oppgavene du skal utføre er viktig. Det er også viktig å kunne håndtere alt av utstyr, og vite om farene du møter i løpet av en arbeidsdag.

Ulykker ved fall er nest største årsaken ved fatale arbeidsulykker i Norge

Etter gjennomført fallsikringskurs skal kursdeltakerne ha de grunnleggende kunnskaper som å kunne velge korrekt fallsikringsutstyr til det arbeidet som skal utføres. Når du er bevisst farene som kan oppstå vil du kunne legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakeren har den nødvendige kompetansen før en arbeidsoppgave der det er falle for fall til et lavere nivå iverksettes.

Bli trygg i høyden! Meld deg på et fallsikringskurs fra oversikten under i dag!

Formålet med vårt kurs i fallsikring

Hovedhensikten med opplæring i bruk fallsikringsutstyr er bevisstgjøring av sikkerhetstiltak for å unngå ulykker på arbeidsplassen. Unngå personskader og ulykker som kan forekomme ved feil bruk av utstyret.

Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i fallsikring  som skal bidra til økt kunnskap om fallsikringsutstyr, sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold, samt kasseringsregler for ulike typer fallsikringsutstyr.

Vi benytter oss av seriøse kursledere med lang erfaring og som har et stort ønske om å videreføre sin kunnskap og profesjonalitet til deg som kursdeltaker og som skal praktisere arbeider i høyden i mange år fremover.

Våre fallsikringskurs tilpasses etter dine arbeidsoppgaver, på den måten vil du kunne få mest mulig relevant opplæring underveis av kurset.

‍Hvem passer fallsikringskurset for?

Dette kurset egner seg for deg som jobber eller skal arbeide i høyder over to meter eller under arbeidsforhold hvor du kan falle ned.

Vi tilbyr også offshore fallsikring kurs

Kurset Inneholder

 • Lover og forskrifter

 • HMS – helse, miljø og sikkerhet

 • Sakkyndig og daglig kontroll

 • Fall forhindrende og falloppfangende systemer

 • Typer og oppbygging av utstyr for arbeids i høyden

 • Fallblokk, falldemper, linjesystemer og andre komponenter

 • Kasseringsregler

 • Redning og evakuering systemer og rutiner

 • Praktisk gjennomgang av ned firing og redning

 • Krav til opplæring

 • § 10.2 forskrift om utførelse av arbeid

Fallsikringskurs pris

Totalprisen på kurset er kr. 2250,- per deltaker og inkluderer avsluttende test og utstedelse av opplæringsbevis.

Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring. Vi dekker hele Norge!

Sertifikat / kursbevis

Kursbevis i kortformat vil bli utsted ved bestått å gjennomført kurs.

Du kan også benytte deg av nettundervisning eller rådgivning.

Bruk av fallsikringsutstyr – Nettundervisning

Teori kan gjennomføres på nett med video konferanse og muligheter for dialog mellom kurs instruktør og deltaker. Praksis gjøres med begrenset antall deltakere per praksisdel av kurset. Praksis avtales fortløpende etter fullført teorikurs.

Rådgivning i bruk av fallsikringsutstyr og bevisstgjøring

Vi er behjelpelig med å lage fallsikringsplaner, rednings og beredskapsplaner og hjelpe til med risikovurdering i forbindelse med bruk av fallsikring.

Kompetent kontroll av fallsikringsutstyr

Alt personlig fallsikringsutstyr skal inn til lovpålagt periodisk kompetent kontroll hver 12. måned.

Pris

Fallsikringskurs 1 900,-

Påmelding