Gå direkte til innhold

Stillas

Montering og bruk

Stillas. (Foto: Paul Becker / Unsplash).

Å jobbe med å montere stillaser, og å jobbe fra stillas, medfører fare for fall og dermed skade eller i verste fall dødsfall – også fra relativt lave høyder.

Av denne grunn ble kravene til arbeid med stillas skjerpet i 2016.

Regelverket stiller klare krav til opplæring både for arbeid fra, montering, demontering, kontroll og endring av stillaser. Man må kunne utføre risikovurdering, planlegging, dimensjonering, kontroll og forankring av stillas på en forsvarlig måte etter kapittel 17 i Forskrift om utførelse av arbeid.

Våre stillaskurs holdes i henhold til denne forskriften og Norsk Standard NS 9700.