Truck

Vi tilbyr komplette truckførerkurs i alle klassene T1-T5 der eleven vil få en grundig teoretisk innføring i regelverk, konstruksjon og sikker bruk av arbeidsutstyret.

Meld deg på kurset

Om kurset

Truck kurs - Truckførerbevis T1-T5 Sertifisert Sikkerhets opplæring

Viken Kompetanse tilbyr truckførerkurs T1 - T5, hvor du får grundig opplæring fra våre kursledere med flere års yrkeserfaring som truckførere. Vi garanterer en god teoretisk og praktisk opplæring!

Vårt truckkurs vil gi eleven god innsikt i sikker bruk av de forskjellige trucktypene.

Formålet med opplæringen er at eleven erverver seg en god basisk grunnferdighet for gaffeltruck både teoretisk og praktisk slik at uønskede hendelser og ulykker i forbindelse med truck arbeid unngås.

Hva dekker et truckbevis ?

Teorien for sertifisert truckopplæring dekker alle klasser fra T1 til T5. Det utstedes kompetansebevis i de klasser eleven har bestått praktisk opplæring.

Hvem trenger truckfører kurs ?

Alle som kjører truck skal ha truckførerkurs og truckførerbevis. Det gjelder også vikarer, vedlikeholdspersonell og arbeidsledere. Dersom du ønsker deg en jobb på lager som truckfører vil du stille mye sterkere med truckførerbevis T1 T4 på en CV.

Hva er de forskjellige truckklassene ?

De mest vanlige truck klassene er T1 T2 og T4.  Klasse T4 motvektstruck med mast er den som brukes til alt fra å ta imot varer fra lastebil til stabling i reoler på lager. Tar du T4 truck kurs hos oss for du T1 T2 og T4.

Klassene T3 er mest brukt på høye lager hvor det skal plukkes manuelt fra reolene. T5 Sidelaster brukes for håndtering av lange gjenstander, for eksempel trelast, rør, containere.

Truckførerkurs klasser med løfte kapasitet under 10 tonn

 • T1 Truck = Ledetruck, plattformtruck palletrucker, trekk truck, snile, laftløftende ledestablere
 • T2 Truck = Skyvemast og støttebenstrucker
 • T3 Truck = Høyløftende plukktrucker, svingaffeltruck, smalgangstruck
 • T4 Truck = Motvektstruck
 • T5 Truck = Sidelaster, combilift, industritruck

Kursplan

Kurset består av teori og praksis som gjennomføres i 4 moduler, der 2 er teoretiske og de 2 siste modulene blir avsluttet med praktisk opplæring.

Den teoretiske delen av truckførerkurset gjennomføres som klasseromsundervisning med forelesning fra instruktør. Det vil også være gruppeoppgaver og øvingsoppgaver der man løser forskjellige problemstillinger som kan forekomme for å kunne redusere risikoen for skader ved truckkjøring.

Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig prøve som skal sikre at deltakeren har tilstrekkelige kunnskaper om riktig og sikker bruk av trucker.

Etter bestått teoretisk eksamen kan den praktiske kjøre opplæringen begynne. De praktiske modulene består til sammen av 20 skoletimer og gjennomføres på eget øvingsområde eller bedriftsinternt.

Vi har som mål å kunne tilrettelegge undervisningen for hver enkelt kursdeltaker. Opplæringsansvarlig har pedagogisk bakgrunn og erfaring med å tilrettelegge for de som for eksempel har lese- og skrivevansker, eventuelt andre behov. Send oss gjerne en e post hvis du har spørsmål om dette.

Kurs innhold

Innholdet i våre truckførerkurs følger kravene for sertifisert opplæring etter forskrift om utførelse av arbeid § 10-3 som er utarbeidet av samordningsrådet for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner etter mandat fra Direktoratet for arbeidstilsynet.

Opplæringen skal gi god teoretisk grunnopplæring i sikker og praktisk bruk av trucker

 • Lover og forskrifter rundt arbeids med gaffeltruck
 • Hovedtyper forskjellige trucker og ulike bruksområder
 • Gaffeltruckens konstruksjon virkemåte vedlikehold
 • Prinsippene for truckens konstruksjon
 • Sikker bruk av de forskjellige trucktypene
 • Uhell og ulykker som kan forekomme ved truckkjøring
 • God innsikt i prinsippene bruk av lastdiagrammer
 • Grunnopplæring i sikker bruk av trucker
 • virkemåte vedlikehold og bruk
 • Kontroll og vedlikehold av gaffeltrucker
 • Avsluttende teoretisk og praktisk prøve


Fadderkjøring i Bedrift

Ved fadderkjøring i bedrift er det 6 obligatoriske timer i regi av opplæringsvirksomheten før elev kan utføre resterende 20 timene av praktiske delen under en fadderavtale som kan gjennomføres i bedrift. Krav til fadder er minimum 12 måneders ervervelse av T2 - T4 truckførerbevis og reel yrkeserfaring som truckfører. Godkjent fadderavtale med opplæringsbedriften må foreligge før kjøring kan påbegynnes.

Forkunnskaper

Må ha fylt 18 år for utstedelse av sertifisert kompetansebevis

Det er ingen krav til forkunnskaper

Utvidelse av klasser truckførebeviset

Har du for eksempel truckførerbevis t4 er det mulig utvidelse til andre truck klasser eller å bygge på med teleskoptruck eller stor truck.

Timeplan

 • Dagkurs 4 dager
 • Kveldskurs 5 dager
 • Helg 4 dager

Moduler

 • Modul 1 - 8 Timer (Tidligere modul 1.1)
 • Modul 2.2 14 Timer - Spesialdel Løfte og stablevogner for gods
 • Modul 3.2 6 Timer Grunnleggende praksis
 • Modul 4.2 Mengdetrening – 14 Timer

Hva koster et truck kurs ?

Truckførerbevis priser

 • 5500,- T1 T2 T4 Grunnpakke Inklusiv teori for alle klasser
 • 6500,- T1 T2 T3 T4 Grunnpakke + T3 Høyløftende plukktruck / Smalgangstruck
 • 6500,- T1 T2 T4 T5 Grunnpakke + T5 Sidelaster
 • 7500,- T1 T2 T3 T4 T5 Komplett truckførerkurs
 • 500,- Sertifisert kompetansebevis
 • 395,- Lærebok for truckførerkurs
‍Det tilkommer ingen skjulte kostnader!

Vi har truckførerkurs i Oslo - Moss - Fredrikstad - Sandefjord - Bergen + Hele landet

Kompetansebevis

Vi registrerer din kompetanse hos sentralregisteret SFS som er Norges største register på kompetanse. Dette er også en trygghet for deg da ditt kompetansebevis vil bestandig ligge lagret i systemet slik at du aldri kan miste det.

De senere årene har Arbeidsmiljøloven stilt krav til gjennomført truckførerkurs med teoretisk og praktisk god opplæring for alle arbeidstakere som tar i bruk truck i sitt daglige yrke. Erfaringsmessig lønner det seg å ha nødvendige kurs for å redusere risikoen for ulykker og skader.

Et godt truckførerkurs er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring. Vårt formål som kurstilbyder er å skape trygge og ansvarsbevisste truckførere med gode kunnskaper og ferdigheter.

Vi er anerkjent i bransjer hvor truck benyttes aktivt og kan med stolthet vise til opplæring av mange kursdeltakere opp gjennom årene.

Du kan også benytte deg av Nettundervisning / Webinar

Truckførerkurs - Nettundervisning / Fjernundervisning / Webinar

Teori modul 1 fellesdel kran-truck-maskin og modul 2 spesialdel truckfører gjennomføres på nett med video konferanse og muligheter for dialog mellom kursinstruktør og deltaker.

Vi forstår at det kan være vanskelig å orientere seg frem til rett kurs. Du kan trygt ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon vedrørende våre truckførerkurs!

Vel møt til et hyggelig og lærerikt truckførerkurs kurs hos oss!

Har du ytterligere spørsmål ta kontakt så hjelper vi deg!

Priser

 • 5500,- T1 T2 T4 Grunnpakke Inklusiv teori for alle klasser
 • 6500,- T1 T2 T3 T4 Grunnpakke + T3 Høyløftende plukktruck / Smalgangstruck
 • 6500,- T1 T2 T4 T5 Grunnpakke + T5 Sidelaster
 • 7500,- T1 T2 T3 T4 T5 Komplett truckførerkurs
 • 500,- Sertifisert kompetansebevis
 • 395,- Lærebok for truckførerkurs

Annet

 • 5500,- T1 T2 T4 Grunnpakke Inklusiv teori for alle klasser
 • 6500,- T1 T2 T3 T4 Grunnpakke + T3 Høyløftende plukktruck / Smalgangstruck
 • 6500,- T1 T2 T4 T5 Grunnpakke + T5 Sidelaster
 • 7500,- T1 T2 T3 T4 T5 Komplett truckførerkurs
 • 500,- Sertifisert kompetansebevis
 • 395,- Lærebok for truckførerkurs

Meld deg på kurset i dag!

Icon Course - Course X Webflow Template
Klasser:  
Clock Icon - Course X Webflow Template
Varighet:  
Kommer
Download Icon - Course X Webflow Template
Nedlasting:  
Kommer

Følg oss på sosiale medier!

Siste nytt tilsendt på e-post!

E-post ikon
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ingen spam. Meld deg av når som helst.