Gå direkte til innhold

T1 Ledetruck / Plukktruck / Snile

T1 Ledetruck-kurs for lavtløftende palletrucker

Ledetrucker med løftekapasitet opptil 10 tonn blir mest brukt på lager for lasting og lossing av biler over rampe. De aller minste snilene (elektriske jekketraller) brukes av lastebilsjåførene for levering av paller til kunde.

Vårt truckkurs vil gi eleven god innsikt prinsippene for sikker bruk av de forskjellige trucktypene.

Formålet med opplæringen på vårt T1-truckkurs er at eleven får en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av gaffeltruck, slik at uønskede hendelser og ulykker i forbindelse med arbeid unngås.

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper.

Man må ha fylt 17 år for å starte på kurset. I så fall utstedes bevis når eleven er blitt 18.

Vi har som mål å tilrettelegge undervisningen for hver enkelt kursdeltaker. Instruktør har pedagogisk bakgrunn og erfaring med å tilrettelegge for de som for eksempel har lese- og skrivevansker, eventuelt andre behov. Send oss gjerne en e-post hvis du har spørsmål om dette.

Kursinnhold

Vårt ledetruck-kurs består av en god teoretisk og praktisk opplæring i klasse T1.

 • God holdning til sikkerhet reduserer risikoen for antall uhell og ulykker

 • Kurset har følgende innhold:

 • Innledning med krav til truckføre

 • Trucktyper og bruksområder

 • Truckens konstruksjon og virkemåte vedlikehold og bruk

 • Stabilitet

 • Kontroll og rapportering

 • Kontroll og rapportering

 • Miljøet rundt

 • Godshåndtering

 • Årsaker til ulykker og sikker bruk av trucker

‍Et godt truckførerkurs og god opplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring. Vårt formål som kurstilbyder er å skape trygge og ansvarsbevisste truckførere med gode kunnskaper og ferdigheter.

Vi er anerkjent i bransjer hvor løfte og stablevogner for gods benyttes aktivt og kan med stolthet vise til opplæring av mange kursdeltakere opp gjennom årene.

Kompetansebevis / Ledetruck-sertifikat

Dette kurset gir kompetansebevis for klasse T1.

Dokumentert bevis i bankkort format med bilde av deltager utstedes samme dag

Du kan også benytte deg av nettundervisning / webinar

Teorimodul 1 fellesdel kan utføres over nett før den praktiske modulen der vi skal kjøre truck må utføres med fysisk tilstedeværelse. Det er viktig at du har en stabil internettlinje hvis du skal delta over nett, kamera og mikrofon. Vi setter krav til at elever over gjennom nettundervisning også skal delta aktivt på lik linje med andre kursdeltagere.

Vi forstår at det kan være vanskelig å orientere seg frem til rett kurs. Du kan trygt ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon som gjelder våre kurs

Vel møtt til et hyggelig og lærerikt truckførerkurs kurs hos oss!

Har du ytterligere spørsmål ta kontakt, så hjelper vi deg!

Priser

T1 Ledetruck / Plukktruck / Snile 1 950,-
Kompetansebevis 250,-

Påmelding