Gå direkte til innhold

Truckførerkurs

Truckførerbevis T1–T5 – sertifisert sikkerhetsopplæring

Viken Kompetanse tilbyr truckførerkurs T1–T5, hvor du får grundig opplæring fra våre kursledere, som har flere års yrkeserfaring som truckførere. Vi garanterer en god teoretisk og praktisk opplæring!

Våre truckkurs gir gode teoretiske og praktiske ferdigheter i sikker bruk av de forskjellige trucktypene, slik at uønskede hendelser og ulykker i forbindelse med truckarbeid unngås.

Hva dekker et truckbevis?

Teorien for sertifisert truckopplæring dekker alle klasser fra T1 til T5. Elevene får kompetansebevis i de klassene hvor de har bestått praktisk opplæring.

Hvem trenger truckførerkurs?

Alle som kjører truck skal ha truckførerkurs og truckførerbevis. Det gjelder også vikarer, vedlikeholdspersonell og arbeidsledere. Dersom du ønsker deg jobb som truckfører på lager, vil du stille mye sterkere med truckførerbevis T1–T4 på CV-en.

Hva er de forskjellige truckklassene ?

De mest vanlige truck klassene er T1, T2 og T4.  Klasse T4 motvektstruck med mast er den som brukes til alt fra å ta imot varer fra lastebil til stabling i reoler på lager. Tar du T4-truckkurs hos oss får du T1, T2 og T4.

Klasse T3 er mest brukt på høye lager hvor det skal plukkes manuelt fra reolene. T5 Sidelaster brukes for håndtering av lange gjenstander, for eksempel trelast, rør og containere.

Truckførerkurs-klasser med løftekapasitet under 10 tonn

 • T1 = Ledetruck, plattformtruck palletrucker, trekk truck, snile, laftløftende ledestablere

 • T2 = Skyvemast og støttebenstrucker

 • T3 = Høyløftende plukktrucker, svinggaffeltruck, smalgangstruck

 • T4 = Motvektstruck

 • T5 = Sidelaster, combilift, industritruck

Kursplan

Kurset består av teori og praksis som gjennomføres i 4 moduler, der 2 er teoretiske og de 2 siste modulene blir avsluttet med praktisk opplæring.

Den teoretiske delen av truckførerkurset gjennomføres som klasseromsundervisning med forelesning fra instruktør. Det vil også være gruppeoppgaver og øvingsoppgaver der man løser forskjellige problemstillinger som kan forekomme for å kunne redusere risikoen for skader ved truckkjøring.

Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig prøve som skal sikre at deltakeren har tilstrekkelige kunnskaper om riktig og sikker bruk av trucker.

Etter bestått teoretisk eksamen kan den praktiske kjøre opplæringen begynne. De praktiske modulene består til sammen av 20 skoletimer og gjennomføres på eget øvingsområde eller bedriftsinternt.

Vi har som mål å kunne tilrettelegge undervisningen for hver enkelt kursdeltaker. Opplæringsansvarlig har pedagogisk bakgrunn og erfaring med å tilrettelegge for de som for eksempel har lese- og skrivevansker, eventuelt andre behov. Send oss gjerne en e post hvis du har spørsmål om dette.

Kursinnhold

Innholdet i våre truckførerkurs følger kravene for sertifisert opplæring etter forskrift om utførelse av arbeid § 10-3 som er utarbeidet av samordningsrådet for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner etter mandat fra Direktoratet for arbeidstilsynet.

Opplæringen skal gi god teoretisk grunnopplæring i sikker og praktisk bruk av trucker

 • Lover og forskrifter rundt arbeids med gaffeltruck

 • Hovedtyper forskjellige trucker og ulike bruksområder

 • Gaffeltruckens konstruksjon virkemåte vedlikehold

 • Prinsippene for truckens konstruksjon

 • Sikker bruk av de forskjellige trucktypene

 • Uhell og ulykker som kan forekomme ved truckkjøring

 • God innsikt i prinsippene bruk av lastdiagrammer

 • Grunnopplæring i sikker bruk av trucker

 • virkemåte vedlikehold og bruk

 • Kontroll og vedlikehold av gaffeltrucker

 • Avsluttende teoretisk og praktisk prøve

Fadderkjøring i bedrift

Ved fadderkjøring i bedrift er det 6 obligatoriske timer i regi av opplæringsvirksomheten før elev kan utføre resterende 20 timene av praktiske delen under en fadderavtale som kan gjennomføres i bedrift. Krav til fadder er minimum 12 måneders ervervelse av T2 - T4 truckførerbevis og reel yrkeserfaring som truckfører. Godkjent fadderavtale med opplæringsbedriften må foreligge før kjøring kan påbegynnes.

Forkunnskaper

Eleven må ha fylt 18 år for utstedelse av sertifisert kompetansebevis.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Det er mulig å utvide klassene på truckførebeviset. Har du for eksempel truckførerbevis T4 er det mulig å utvide til andre truckklasser eller å bygge på med teleskoptruck eller stortruck.

Timeplan

 • Dagkurs 4 dager

 • Kveldskurs 5 dager

 • Helg 4 dager

Moduler

 • Modul 1 – 8 timer (tidligere modul 1.1)

 • Modul 2.2 – 14 timer – spesialdel løfte- og stablevogner for gods

 • Modul 3.2 – 6 timer – Grunnleggende praksis

 • Modul 4.2 – 14 Timer – Mengdetrening‍

Hvor gjennomføres kursene?

Vi holder truckførerkurs i Oslo, Moss, Fredrikstad, Sandefjord og Bergen.

Nettundervisning

Modul 1 fellesdel kran-truck-maskin og Modul 2 spesialdel truckfører gjennomføres på nett med video konferanse og muligheter for dialog mellom kursinstruktør og deltaker.

Kompetansebevis

Vi registrerer din kompetanse hos sentralregisteret SFS som er Norges største register på kompetanse. Dette er også en trygghet for deg da ditt kompetansebevis vil bestandig ligge lagret i systemet slik at du aldri kan miste det.

De senere årene har Arbeidsmiljøloven stilt krav til gjennomført truckførerkurs med teoretisk og praktisk god opplæring for alle arbeidstakere som tar i bruk truck i sitt daglige yrke. Erfaringsmessig lønner det seg å ha nødvendige kurs for å redusere risikoen for ulykker og skader.

Et godt truckførerkurs er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring. Vårt formål som kurstilbyder er å skape trygge og ansvarsbevisste truckførere med gode kunnskaper og ferdigheter.

Vi er anerkjent i bransjer hvor truck benyttes aktivt og kan med stolthet vise til opplæring av mange kursdeltakere opp gjennom årene.

Spørsmål? Kontakt oss!

Vi forstår at det kan være vanskelig å orientere seg frem til rett kurs. Du kan trygt ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon vedrørende våre truckførerkurs!

Har du ytterligere spørsmål? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vel møtt til et hyggelig og lærerikt truckførerkurs kurs hos oss!

Priser

T1 T2 T4 Grunnpakke Inklusiv teori for alle klasser 5 500,-
T1 T2 T3 T4 Grunnpakke + T3 Høyløftende plukktruck / Smalgangstruck 6 500,-
T1 T2 T4 T5 Grunnpakke + T5 Sidelaster 6 500,-
T1 T2 T3 T4 T5 Komplett truckførerkurs 7 500,-
Sertifisert kompetansebevis 500,-
Lærebok for truckførerkurs 395,-

Påmelding