Gå direkte til innhold
Nyhet: Vi tilbyr nå gratis skyss fra Moss til våre lokaler! Les mer

Alle som skal utføre arbeid på offentlig veg må ha opplæring i arbeidsvarsling.

Hva er arbeidsvarsling?

Når det skal utføres arbeid på eller ved en veg, må det varsles om dette slik at både arbeidere og trafikanter blir tatt vare på. Arbeiderne skal kunne utføre sine oppgaver på en trygg og sikker måte, og trafikken skal avvikles så trygt og smidig som mulig.

Hva slags arbeidsvarslingskurs trenger jeg?

  • Skal du jobbe på eller ved offentlig veg, trenger du kurs 1.

  • Skal du være ansvarlig for planlegging og søknader, trenger du kurs 2.

  • Skal du dirigere trafikken, trenger du kurs 3.

Vegnormal N301

Statens Vegvesen gir retningslinjer og stiller krav til hvordan arbeid på og ved veg skal foregå i dokumentet vegnormal N301 arbeid på og ved veg.

I innledningen i N301 står det:

Med «arbeidsvarsling» menes i denne vegnormalen all bruk av varsling og sikring for å varsle, lede og regulere trafikk trygt og effektivt forbi arbeidssteder på eller ved offentlig veg.

Når er det krav til arbeidsvarsling?

N301 sier:

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.

Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke.

Arbeidsvarsling kurs 1

Kurs 1 er for alle som jevnlig skal utføre arbeid på eller ved veg.

N301 sier:

Målgruppen for kurs 1 er ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

De som har bestått kurs 1 vil kunne ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurs type 2.

Arbeidsvarsling kurs 2

Kurs 2 er for de som skal være ansvarshavende for arbeidsvarsling – det vil se de som skal planlegge arbeidet og som har ansvar for søknader til Statens Vegvesen og/eller kommunen.

N301 sier:

Formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle sin rolle som ansvarshavende på en betryggende måte.

Arbeidsvarsling kurs 3

Kurs 3 er for de som skal utføre manuell trafikkdirigering.

N301 sier:

Målgruppen for kurs 3 er personell som utfører manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg. Det kreves gjennomgått og bestått prøve for kurs 1 eller 2, samt gyldig førerkort i klasse B.

Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som utfører manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.