Gå direkte til innhold

Skal du jobbe i høyden, kreves det først at du har nødvendig opplæring i fallsikring, slik at uhell og ulykker unngås.

Gå til påmelding:

Fallsikringskurs

De som jobber høyt over bakken er langt mer risikoutsatt enn mange andre yrker. Fallulykker er den vanligste kjente ulykkestypen i Norge.

Skal du jobbe i høyder over to meter eller under arbeidsforhold hvor du kan falle ned, må må arbeidsgiver sørge for at du har den nødvendige kompetansen for slikt arbeid.

Det er viktig å kunne velge rett fallsikringsutstyr for oppgavene man skal utføre. Man må også kunne håndtere utstyret riktig og vite om farene man må sikre seg mot.

Kursinnhold

Kurset varer i én dag og gir teoretisk og praktisk innføring i bruk av fallsikringsutstyr, inkludert daglig kontroll og vedlikehold, og regler for når utstyret må kasseres.

Vi tilpasser kurset etter dine arbeidsoppgaver, så opplæringen blir mest mulig relevant for deg og din jobb.

Sertifikat / kursbevis

Når kurset er bestått, blir kursbevis utstedt og sendt i posten.

Rådgivning

Vi er behjelpelige med risikovurdering ved bruk av fallsikring og å lage planer for fallsikring, redning og beredskap.

Gå til påmelding:

Fallsikringskurs