Gå direkte til innhold
Nyhet: Vi tilbyr nå gratis skyss fra Moss til våre lokaler! Les mer

Stroppe- og anhukerkurset G11 Løfteredskaper er påkrevet for den som skal arbeide med tyngre løft med maskiner, kraner og andre avanserte redskaper.‍

Gå til påmelding:

G11 Stroppe- og anhukerkurs

Det er også påkrevet for de som vil utdanne seg til kranfører eller rigger.

Vårt G11-kurs tilfredsstiller myndighetenes krav til gjennomførte kurs og kompetansebevis for arbeidstakere som bruker løfteredskaper i sitt daglige yrke.

Målet med kurset er at du skal lære å bruke løfteredskaper på en trygg og sikker måte.

Kursinnhold

Kurset avholdes i Moss over tre dager, og går blant annet gjennom:

  • Lover og forskrifter

  • Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr

  • Løfteredskaper

  • Konstruksjon og virkemåte

  • Kontroll og ettersyn

  • Godshåndtering

  • Arbeidsmiljø

  • Farlig gods

Kurset gjennomføres i et klasserom med avsluttende teoretisk prøve.

Kurset er i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid §10-2.

Gå til påmelding:

G11 Stroppe- og anhukerkurs