Gå direkte til innhold
Nyhet: Vi tilbyr nå gratis skyss fra Moss til våre lokaler! Les mer

Viken Kompetanse leverer et komplett personløfterkurs A-B-C som tilfredsstiller alle krav i lover og forskrifter.

Gå til påmelding:

Lift/personløfter

Kurset gjennomføres i henhold til bransjens anbefalte standarder for læreplaner og dekker Arbeidstilsynets krav til dokumentert opplæring. (Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, § 47.Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring).

Formålet med kurset er å redusere risikoen ved arbeid med lift, slik at man ikke utsetter seg selv eller andre for unødige farer. Kurset har forebyggende effekt på uhell, og skaper et tryggere arbeidsmiljø med bevisste holdninger.

På liftkurset gjennomgår vi lovgrunnlaget og sikkerhetsteorien vedrørende opplæring, bruk, kontroll og vedlikehold av personløftere. Vi har også praktisk gjennomgang av oppbygging, bruk og kontroll av personløftere.

Våre instruktører er sertifisert i henhold til gjeldende krav.

Dokumentasjon

Etter gjennomført teori og praksis sender vi inn dokumentasjonen, og kompetansebevis utstedes.

Kursinnhold

  • Arbeidsmiljø og HMS

  • Sjekk og klargjøring før bruk

  • Lover og forskrifter vedrørende personløftere

  • Sikkerhetsteori

  • Vedlikehold, kontroll, riktig og sikker bruk av personløftere

  • Nødkjøring (med forbehold om nok deltakere)

Gå til påmelding:

Lift/personløfter