Gå direkte til innhold

I mange offshore-stillinger trenger man å kunne flytte på last med diverse utstyr, noe som må kunne å skje på en sikker måte. Slike stillinger krever derfor at man har gjennomført et riggerkurs.

Gå til påmelding:

Riggerkurs

Riggerkurset gir innsikt i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold.

Formålet med opplæringen er at du skal bli i stand til å utføre riggeoperasjoner på egenhånd på en sikker måte, slik at du unngår uhell og ulykker.

Kursplan

Vårt riggerkurs går over fem dager i Oslo, og er basert på de nye læreplanene som ble lansert i juli 2022 – P-2.4 og P-4.4.

Kurset starter med modul P-2.4, som er den teoretiske grunnopplæringen.

I modul P-4.4 får du praktisk grunnopplæring i sikker bruk av riggerutstyr.

Du får innføring i hvordan man bruker og vedlikeholder taljer og løfteutstyr, du lærer om sikkerhetstiltak for å unngå ulykker, gjennomgår NORSOK-krav samt at du lærer hvordan ulike konstruksjoner påvirkes av ulike krefter.

Etter at modulene er gjennomført avsluttes det hele med en praktisk og en teoretisk prøve.