Gå direkte til innhold
T1 Plukktruck.

Vårt T1-truckkurs gir en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av gaffeltruck, så man ikke skaper uønskede hendelser og ulykker i forbindelse med arbeid.

Ledetrucker blir mest brukt på lager for lasting og lossing av varer fra lastebiler. De kan løfte opptil 10 tonn. En snile er en elektrisk jekketralle, og brukes for eksempel av lastebilsjåfører når de leverer paller med varer til kunder.

Hvorfor trenger jeg truckførerkurs?

Når man bruker en truck for å forflytte gods som kan veie mange tonn, kan det fort oppstå farlige situasjoner hvis man ikke passer godt nok på hva man gjør.

Arbeidsmiljøloven er laget for at alle skal være så trygge som mulig på arbeidsplassen. Denne loven stiller generelle krav til opplæring, og spesifikke krav til opplæring for å utføre enkelte typer arbeidsoppgaver og bruke ulikt arbeidsutstyr.

Vårt kurs oppfyller alle lovlige krav og dekker alt du må kunne for å operere en ledetruck på en trygg måte.

Kursinnhold

Kurset dekker blant annet:

  • HMS

  • Trucktyper og bruksområder

  • Stabilitet og vippepunkt

  • Godshåndtering

  • Potensielle faremomenter