Tilleggsmodul: Teleskoptruck-praksis til modul 4.1, 4.2 og 4.8

Bilde av en person som skriver på en et nettbrett.

Teleskoptruck: Tillegg som legges inn i praksismodulene; Modul 4.1 Masseforflytningsmaskiner, Modul 4.2 Truck og Modul 4.8 Lastebilkran

Kapittel 1. Generelt om opplæringen

OPPLÆRINGSPLAN FOR BRUK AV TELESKOPTRUCKER
TEORETISK OPPLÆRING

OPPLÆRINGENS VARIGHET:

Med bakgrunn i sertifisert opplæring på klasse (T) truck eller (M) masseforflytningsmaskin:
4 timer i opplæringsvirksomhet eller 8 timer i bedrift

Med bakgrunn i sertifisert opplæring på klasse G8 Lastebilkran

8 timer i opplæringsvirksomhet eller 16 timer i bedrift

(Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 min. undervisning + pauser)

OPPTAKSVILKÅR:

Tidligere gjennomgått sertifisert opplæring i henhold til
modul 4.1 Masseforflytningsmaskiner, eller
modul 4.2 Truck
modul 4.8 Lastebilkran

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN:

Hensikten med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en praktisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngåes.

Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av teleskoptrucker.

Den praktiske opplæringen avsluttes med en praktisk prøve. Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Bestått teoretisk og praktisk prøve danner grunnlag for utstedelse av kompetansebevis klasse C1.

Dersom praksis for rundtsvingende teleskoptruck er bestått danner det grunnlag for utstedelse av kompetansebevis klasse C2.

FAG- OG TIMEFORDELING:

Se kap. 3, emneliste

KRAV TIL OPPLÆRINGSVIRKSOMHET:

Sertifisert i hh til Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, aktuell klasse

KRAV TIL INSTRUKTØR:

Instruktør skal være kompetent og tilhøre en sertifisert opplæringsbedrift for den aktuelle opplæring (ref. forskrift nr. 555, § 47 og § 49)

KLASSER:

C1 Teleskoptruck med løftekapasitet tom 10 tonn:

Maskin med hevbar og teleskopisk bom med en eller flere teleskoper med rekkevidde over 2 meter der bommen og overkonstruksjonen står fast på undervogn chassis.

C2 Rundtomsvingende Teleskoptruck med løftekapasitet tom 10 tonn:

Maskin med hevbar og teleskopisk bom der bom er montert på egen bevegelig- /rundtsvingende konstruksjon der manøverplass følger med bomkonstruksjonen rundt.

Kapittel 2. Målsettinger

HOVEDMÅL:

Etter gjennomført opplæring skal kandidaten gjennomføre en praktisk prøve for å vise at vedkommende har tilegnet seg tilstrekkelige kjøreferdigheter til selvstendig å kunne gjennomføre varierte arbeidsoperasjoner med aktuelle teleskoptrucker.

DELMÅL:

Opplært person skal:

 1. Vise og forklare funksjon og virkemåte.
 2. Kjenne til alle viktige hovedkomponenter
 3. Vise og forklare daglig sikkerhetskontroll, samt vise aktuelt sikkerhetsutstyr
 4. Vise og forklare viktige kontrollpunkter samt prosedyre for start og stopp
 5. Vise og forklare samt demonstrere bruk som teleskoptruck med pallegaffel
 6. Vise og forklare samt demonstrere bruk som teleskoptruck med masseforflytningsutstyr
 7. Vise og forklare samt demonstrere bruk som teleskoptruck med tilleggsutstyr for løft av hengende last
 8. Vise praktiske ferdigheter i kjøring under varierende forhold.
 9. Kjenne til brukerveiledning/ instruksjonsbok
 10. Forstå teleskoptruckens merking/skilt, lastdiagrammer, avlesning av diagrammet ved belastningens forskjellige plasseringer og arbeidshøyder.

Kapittel 3. Emneliste

Leksjon
Emne
Antall
timer
Merknader
1
Hovedkomponenter og tilleggsutstyr
0,5
 • Funksjon og virkemåte
2
Kontrollpunkter
0,5
 • Daglig kontroll før bruk
 • Forklare kontrollpunkter og utfylling av kontrollbok/ skjema
3
Funksjonstest
0,5
 • Funksjonsprøving av
 • Bremser
 • Maskinens hovedfunksjoner
 • Styresystem
4
Kjøretrening / Oppstilling *

* Med bakgrunn i sertifisertsikkerhetsopplæring på G8 lastebilkran kreves 4 timer ekstra kjøretrening.
2,0

4,0
 • Vurdering av kjøreområde
 • Hindringer
 • Vekt og kapasitet
 • Stabilitet
 • Sikring av last
 • Manøverspaker
 • Flere bevegelser samtidig
 • Oppstilling
 • Kjøring/ forflytning med last
5
Praktisk prøve
0,5
6
Sum
4

Med bakgrunn i sertifisert sikkerhetsopplæring på truck eller masseforflytningsmaskin

7
Sum
8

Med bakgrunn i sertifisert sikkerhetsopplæring på G8 Lastebilkran

Tilleggspraksis for utvidelse til C2 rundtsvingende teleskoptruck
8
Hovedkomponenter, funksjonsmåte og sikkerhet rundtsvingende teleskoptruck
1
 • Funksjon og virkemåte
 • Styresystem
9
Kjøretrening / Oppstilling
2,5
 • Vekt og kapasitet
 • Stabilitet
 • Manøverspaker
 • Flere bevegelser samtidig
 • Oppstilling av rundsvingende teleskoptruck
 • Vurdering av løfteområde og hindringer
10
Praktisk prøve
0,5
Sum
4

Tillegg praksis for klasse C2

Kapittel 4. Hjelpemidler / undervisningsmateriell / utstyr.

Type utstyr
Beskrivelse av materiell / utstyr
ØVINGSOMRÅDE

Øvingsområde bør være slik at opplæringen kan gjennomføres usjenert av øvrig aktivitet.

Området bør ha en slik karakter at variert oppstilling og grunnforhold kan praktiseres.

TELESKOPTRUCK

For å gjennomføre praksismodul må det være tilgang til minimum en teleskoptruck pr 3 elever i klasse.

Ved utvidelse til klasse C2 rundtsvingende teleskoptruck, skal det være tilgjengelig minst en rundtsvingende teleskoptruck pr 3 elever i klasse.

TILLEGGSUTSTYR

Det skal være tilgjengelig tilleggsutstyr for alle tre hovedområder:

 • Bruk som truck med pallegaffel
 • Bruk til masseforflytning
 • Bruk til løfting av hengende last
ELEVMATERIELL
 • Nødvendig, sikkerhets og verneutstyr
 • Kontrollskjema daglig kontroll

Kapittel 5. Arbeidsmåter

Se arbeidsmåter for sertifisert sikkerhetsopplæring i kapittel 4.

Kapittel 6. Vurdering

Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve.

Det brukes karakterskala: ”Bestått” / ”Ikke bestått”

Er du klar?

Meld deg på et kurs i dag!