Gå direkte til innhold
Nyhet: Vi tilbyr nå gratis skyss fra Moss til våre lokaler! Les mer

Personvernerklæring

Viken Kompetanse AS – www.viken-kompetanse.no

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger Viken Kompetanse AS samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

Viken Kompetanse AS forholder seg til den norske personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen er laget etter kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med Viken Kompetanse AS kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av Viken Kompetanse AS. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.

Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Viken Kompetanse AS

Viken Kompetanse ASs egen Office Manager er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret for personopplysningene hviler uansett alltid på Viken Kompetanse AS.

Personopplysninger Viken Kompetanse AS mottar

Vår eneste kilde for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaet på Viken Kompetanse AS sin nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og Viken Kompetanse AS. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, email og navn.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-mail, telefon og lignende korrespondanse mellom Viken Kompetanse AS og deg som en potensiell/eksisterende kunde.

Hvordan Viken Kompetanse AS bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene.

Viken Kompetanse AS er en avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med Informasjonen fra Google Analytic er å bedre nettside opplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layoutene mer brukervennlig, forstå bruker trender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for Viken Kompetanse AS sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger Viken Kompetanse AS samler inn via deg og på egent initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester svært marginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i bruker apper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet, brukes som nevnt ikke til slike formål.

Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjons deling med tredjeparter

Viken Kompetanse AS deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få samtykke forespørsel fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

In line with the Personal Data Act § 13, all personal data Viken Kompetanse AS receives will be archived on either a secure email or server as long as the employment relationship between you and Viken Kompetanse AS lasts. At the termination of employment, all communication and personal data will be deleted within 2 years.

Viken Kompetanse AS has an internal control on such archiving, security, and deletion takes place after goals and in line with legal standards.

Rights

By the Personal Data Act, you as a user or customer of Viken Kompetanse AS have the right to be forgotten, right to data portability, right to access, and the right against being profiled.

The right to be forgotten means that all personal data registered with Viken Kompetanse AS can be asked to be deleted. If this is not requested, Viken Kompetanse AS will still delete most personal data 2 years after ending contact.

The right to data portability implies that you can get a digital copy of all personal data Viken Kompetanse AS has about you. This right also includes that you can take this personal data to another business if it is technically possible and defensible. Personal data covered by data portability are personal data given to Viken Kompetanse AS, such as through the contact form, or automated personal data generated through the use of Viken Kompetanse AS's services.

The right to access means that you have the right to see what information Viken Kompetanse AS has registered about you.

The right against profiling gives the right to refuse Viken Kompetanse AS to map your use and behavior, and thus tailor our services towards you based on this mapping. Typical examples will be personalized advertising, service development, market research, etc. However, this is less relevant towards Viken Kompetanse AS as Viken Kompetanse AS has little interest or use for such a breadth and depth mapping.

To exercise one or more of these rights, contact us. You have a legal right to get an answer from us within at least 1 month.

Barns personvern

Viken Kompetanse AS has neither the wish nor the need to collect or process personal data about children under 16 years. Such personal data must come through a guardian.

Personal information left by children to Viken Kompetanse AS will be deleted as soon as it comes to Viken Kompetanse AS's knowledge.

Privacy Ombudsman

Viken Kompetanse AS does not have a privacy ombudsman as the company is not a public enterprise, does not process sensitive information, does not systematically map people, and does not process personal data about criminal matters.

Implementation of changes

Viken Kompetanse AS will from time to time update its privacy statement to ensure that it maintains the legal standard required by Norwegian law. You will be informed about such updates.

Contact information

If you have further questions about Viken Kompetanse AS's privacy statement or other inquiries, you can contact the company.

Phone: +47 978 20 000

Email: post@viken-kompetanse.no