Maskinførerkurs M1-M6

Formålet med vårt maskinførerkurs er gi kursdeltaker økt kompetanse på bruk av tyngre maskiner i arbeidsdagen.

Meld deg på kurset

Om kurset

Vårt kurs i Maskinkurs vill gi eleven god innsikt i sikker bruk av maskiner og utførelse av forskjellige arbeidsoppgaver

Formålet med opplæringen er at eleven erverver seg en god basisk grunnferdighet for maskiner både teoretisk og praktisk slik at man ungår uønskede hendelser i forbindelse med maskinelle arbeidsoppgaver.

Hva dekker maskinførerkurset?

Den teoretiske sikkerhetsopplæringen dekker også den teoretiske biten for alle klassene maskiner. M1-M6-M20. Bestått maskinførerbevis i klassen M4 vill gi mulighet for utvidelse til C1-C2 Teleskoptruck

Hvem passer maskinførerkurs for?

Er du maskin interessert og har lyst på utfordringer innen maskinførerfaget er dette kurset for deg.

Som maskinfører betyr det ikke automatisk at man bare skal sitte i maskinen, man må også ut å ta i et tak. Det er mange oppgaver som tilkommer en maskinfører, det kan blant annet være: vedlikehold, oppmålinger, komprimering, grøftearbeid, montering, planering, graving, sletting osv

Vårt mål er å utdanne de beste førerne på den aktuelle maskinen slik at uhell og ulykker i forbindelse ved bruk av arbeidsutstyr unngås.

Maskin Klasser:

• M1 Dozer (Bulldozer)

• M2 Gravemaskin

• M3 Veihøvel (Veiskrape)

• M4 Hjullaster

• M5 Gravelaster

• M6 Dumper

Kravet om sertifisert sikkerhetsopplæring gjelder på disse klassene når motor effekten er over 15 kw (20.4HP)

Kursplan

Kurset er 2 delt, med en teori og praksis del.

Den teoretiske delen på 32 timer av maskinførerkurset gjennomføres som klasseromsundervisning med forelesning fra instruktør. Det vil også være gruppeoppgaver og øvingsoppgaver der man løser forskjellige arbeidssituasjoner med ulike utfordringer på papir.

Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig prøve som skal sikre at deltakeren har tilstrekkelige kunnskaper om riktig og sikker bruk av anleggsmaskiner.

Dersom kandidater har lese- og skrivevansker, kan det avlegges muntlig eksamen.

Etter bestått teoretisk eksamen på maskin kan den praktiske kjøre opplæringen begynne. De praktiske modulene består til sammen av 40 skoletimer og gjennomføres på eget øvingsområde eller bedriftsinternt.  

Innhold

Innholdet i våre maskinkurs kurs følger kravene for sertifisert opplæring etter forskrift om utførelse av arbeid § 10-3 som er utarbeidet av

Samordningsrådet for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

etter mandat fra Direktoratet for arbeidstilsynet.


MODUL 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (8 skoletimers varighet)

 • Innledning
 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Ytre miljø
 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av sikkerhetsutstyr
 • Farlig gods, merking og håndtering
 • Eksamen (skriftlig teoretisk prøve med krav om bestått)

MODUL 2.1 Teorikurs – Maskinfører (24 skoletimers varighet)

 • Innledning med krav til maskinfører
 • Bruksområder for de enkelte maskintypene på arbeidsplassen
 • Ulykker med maskiner. Ulykker generelt innen bygg og anlegg
 • Oppbygging av forskjellige maskintyper
 • Vedlikehold av maskiner
 • Hydraulikk
 • Dieselmotor
 • Sertifisering/dokumentasjon
 • Øvingsoppgaver
 • Eksamen

MODUL 3.1 Praktisk bruk – Grunnleggende praktisk opplæring (8 skoletimers varighet)

 • Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på aktuelle maskiner
 • Kontrollpunkter på maskinene
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Bruksområder og betjening av aktuelle maskiner
 • Maskinens arbeidsområde
 • Maskin brukt til løfting av last
 • Bruk av løfteredskap
 • Praktisk bruk av maskinen

Forklaring av M klasser for maskin over 15 kw:

 • M1 = Doser
 • M2 = Gravemaskin
 • M3 = Veghøvel
 • M4 = Hjullaster
 • M5 = Traktorgraver
 • M6 = Dumper

Vi holder også bedriftsinterne kurs hos deres bedrift. Ta kontakt for informasjon og tilbud.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss for mer informasjon vedrørende vårt maskinfører

Fadderkjøring

40 timer praksis

Ved fadderkjøring i bedrift er det 8 obligatoriske timer i regi av opplæringsvirksomheten før elev kan praktisere de resterende 40 timene under en fadderavtale i bedrift.  Krav til fadder er minimum 12 måneders ervervelse av aktuell maskinklasse og reel yrkeserfaring med Maskiner. Godkjent fadderavtale med opplæringsbedriften må foreligge før kjøring kan påbegynnes. Vi vill også trenge kopi av sakkyndig kontroll på den aktuelle maskinen som skal brukes i opplæring og kopi av beviset til fadder.

Forkunnskaper

Må ha fylt 18 år få å få utsted beviset

Varighet / Dager

Fullstendig kurs inklusive forkunnskaper.     -          10 dager

Fadderkjøring inklusive forkunnskaper.         -          6 dager

Priser

Fullstendig kurs inklusiv 1 maskinklasse          -          12500,-

Fadderkjøring fullstendig kurs                          -         8500,-

Oppkjøring                                                         -          2000,-

Sertifisert kompetansebevis                            -          500,-

Ved fadderkjøring vil det tilkomme reisekostnader for oppkjøring eller utførelse av modul 3 på egen maskin

Bedriftsinterne Kurs

Vi tilbyr maskinførerkurs for bedrifter som skreddersys i hele Norge etter bedriftens behov. Ta kontakt hvis din bedrift ønsker opplæring så skal vi sette sammen en prisgunstig og ikke minst en kursplan som dere kan overholde uten å ta alle ut av arbeid samtidig. Dette har vi god erfaring med og folkelige instruktører som gjerne tar turen til dere.

Kompetansebevis

Vi registrerer din kompetanse hos sentralregisteret SFS som er Norges største register på kompetanse. Dette er også en trygghet for deg da ditt kompetansebevis vil bestandig ligge lagret i systemet slik at du aldri kan miste det.

Har du ytterligere spørsmål ta kontakt så hjelper vi deg!

Du kan også benytte deg av Nettundervisning

Maskinfører M1-M6 – Nettundervisning

Teori modul 1 fellesdel Kran-Truck-Maskin og modul 2.1 spesialdel Maskin gjennomføres på nett med videokonferanse og muligheter for dialog mellom kursinstruktør og deltaker.
Praksis gjøres med begrenset antall deltakere per praksisdel av kurset.
Eksamen gjøres også på nett elektronisk.

Priser

1 Maskinklasse: Kr. 12 500,-

2 Maskinklasser: Kr. 17 500,-

3 Maskinklasser: Kr. 22 500,-

Fadderkjøring i Bedrift: Kr. 8 500,-

Annet

1 Maskinklasse: Kr. 12 500,-

2 Maskinklasser: Kr. 17 500,-

3 Maskinklasser: Kr. 22 500,-

Fadderkjøring i Bedrift: Kr. 8 500,-

Meld deg på kurset i dag!

Icon Course - Course X Webflow Template
Klasser:  
(M1-M2-M3-M4-M5-M6-M20)
Clock Icon - Course X Webflow Template
Varighet:  
Kommer
Download Icon - Course X Webflow Template
Nedlasting:  
Kommer
Andre kurs

Påbyggende kurs

Vis alle kurs

Følg oss på sosiale medier!

Siste nytt tilsendt på e-post!

E-post ikon
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ingen spam. Meld deg av når som helst.